Tag Archives: samaritean milos

Scara relatiilor

Text: Luca 10:30-37

SCOP: Ascultătorii să dezvolte relații în care să ofere fără să aștepte nimic în schimb.

1. Relații în care profiți fără să oferi nimic în schimb 

Tâlharii l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort.”

Ai o relație de tâlhărie când:

 • minți, înșeli sau furi

„Să nu furaţi şi să nu minţiţi, nici să nu vă înşelaţi unii pe alţii.” (Levetic 19)

 • nu plătești munca sau amâi la plată

“Să nu opreşti până a doua zi plata celui tocmit cu ziua.” (Levetic 19)

 • nu faci dreptate la judecată

“Să nu faceţi nedreptate la judecată: să nu cauţi la faţa săracului şi să nu părtineşti pe nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate.” (Levetic 19)

 • vinzi sau cumperi ceva înșelând

„Dacă vindeţi ceva aproapelui vostru sau dacă cumpăraţi ceva de la aproapele vostru, niciunul din voi să nu înşele pe fratele lui.” (Levetic 25)

 • bârfești

„Să nu umbli cu bârfe în poporul tău.” (Levetic 19)

 • lingușești

“Cine linguşeşte pe aproapele său îi întinde un laţ sub paşii lui.” (Proverbe 29)

2. Relații în care ești indiferent la nevoile reale

 Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot; şi, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea şi el prin locul acela; şi, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături.”:

Ai o relație indiferentă când

Vezi nevoia, ai sau poți să procuri resursele necesare rezolvării nevoii lui, și treci pe langa el.
„Un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele, şi unul dintre voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!”, fără să le dea cele trebuincioase trupului” (Iacov 2)

3. Relații în care oferi doar atât cât primești

A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului şi i-a zis: „Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui îţi voi da înapoi la întoarcere.”

Ai o relație de tip câștig, câștig când

 • cand oferi doar atat cat ti se ofera
 • iubesti doar pe cei ce te iubesc
 • inviti la masa pe cei ce te vor invita si ei la randul lor
 • faci cadouri celor ce iti fac si tie cadouri
 • te rogi pentru cei ce se roaga pentru tine

“Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei. Dacă faceţi bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii fac aşa. Şi dacă daţi cu împrumut acelora de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să ia înapoi întocmai.” (Luca 6)

4. Relații în care oferi fără să aștepți nimic înapoi

Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului şi i-a zis: „Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui îţi voi da înapoi la întoarcere.”Iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți

 • când oferi fară să aștepți nimic înapoi
 • iubești chiar dacă nu ești iubit
 • inviți la masă pe cineva care nu are posibilitatea să te invite la rândul lui
 • faci un cadou unei persoane care nu are posibilitatea să iți facă la rândul ei cadou
 • slujești dezinteresat
 • te rogi pentru el

„Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” (Matei 25)

CS Lewis in cartea sa Cele patru iubiri, evidentiaza patru feluri de a iubi pe cineva: Afectiunea, Prietenia, Erosul si Mila. Primele trei iubiri spune el, sunt iubiri naturale și devin primejdioase atâta vreme cât Mila, cea de-a patra iubire care este de natură divină, nu le înglobează. Mila este cea mai mare dintre iubiri (afecțiune, eros, prietenie) 
Este iubirea cu care Dumnezeu ne iubește pe noi.
Este iubirea cu care mama iși iubește copilul.
Este iubirea cu care Isus ne-a poruncit să ne iubim „Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu. Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.”
Este iubirea cu care Isus ne poruncește să ne iubim vrășmașii.

Este iubirea cu care samariteanul l-a iubit pe omul căzut între tâlhari.

Este iubirea necondiționată. Dăruiești timp, bani, afecțiune celui de care iți este mila fară să te aștepti să primești ceva în schimb.
Mila este de natura Divina. Este dragoseta pe care Dumnezeu a turnat-o in inimile noastre prin Duhul Sfant care ne-a fost dat.