Tag Archives: manuscrise

Dovezi ca Biblia este unica

Apologetica – Lectia 5 – Dovezi că Biblia este o carte unică și fără asemănare între toate cărțile din lume

1. Obiectivele lecției:

1. Să demonstrăm ca Biblia este o carte unică și fără asemănare între toate cărțile din lume
2. Să fim motivați să citim și să studiem zilnic Biblia

2. Unica prin continuitate

Scrisă pe parcursul unei perioade de aproximativ 1.500 ani
de la izbăvirea lui Israel din Egipt
Judecarea lui Pavel la Roma
Exilul lui Ioan in insula Patmos

Scrisă de peste 40 de autori
Moise: crescut și educat în casa lui Faraon, păstor la oile socrului său Ietro, conducător al poporului Israel
David: păstor la oi, conducător al armatei lui Saul, Rege a lui Israel, poet
Solomon: Rege a lui Israel, filososf și om de stiință
Matei: vameș
Marcu: secretar al lu Petru
Luca: medic și istoric
Ioan: pescar
Petru: pescar

Scrisă în locuri diferite

În pustie – de Moise
În temniță – de Ieremia
În palat – de David și Solomon
În temniță – de Pavel
În exil – de Ioan

Scrisă în stări sufletești diferite

Bucurie (Exod 15)
Deznădejde (Exod 16)
Suferință (Iov 3)
Încredințare (Psalmul 23)

Scrisă pe trei continente

Asia
Africa
Europa

Scrisă în trei limbi diferite

Ebraică
Aramaică
Greacă

Scrisă în diferite stiluri

Poezie
Relatare istorică
Cântare
Porfeție
Parabola

O signură părere cu privire la subiecte contriversate:

o Natura lui Dumnezeu
o Natura omului
o Etică și morală
 Căsătoria și divorțul
 Creșterea copiilor
 Supunerea față de autoritate

Un singur subiect

Răscumpărarea omului: Fapte 3:19-21
Un singur personaj
Isus Hristos: Ioan 5:39

Cine i-a unit?

40 autori
1500 ani
3 limbi
3 continente

De ce?

“Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu?”

3. Unica prin raspandire

www.biblesociety.org
Scripture Distribution 2009
WORLD DISTRIBUTION OF SCRIPTURES BY BIBLE SOCIETIES
2009 – GLOBAL SUMMARY
BIBLES: 29,391,276
TESTAMENTS: 11,193,612

Miliarde de biblii au fost tiparite de la înfințarea tipografiei până astăzi. In america sunt 7 biblii in fiecare casă

De departe cele mai vandute carti din lume sunt:
• Tale of Two Cities – 200 milioane
• The Lord of the Rings  – 150 milioane
• Harry Potter  – 400 milionae – 7 volume

4. Unica prin traduceri

Biblia sau porțiuni din biblie a fost tradusă in 2.500 limbi.
Aceste limbi reprezinta mai mult de1/3 din totalul de 7000 cunoscute ale lumii dar acopera mijlocul preponderent de comunicare al peste 90% din Populația lumii.
Societatea Wycliffe a traducătorilor are peste 6.000 de membri care lucrează în peste 850 limbi pentru a da versiuni noi sau revizuite ale Bibliei
Societatea Wycliffe a traducătorilor si-a propus sa traduca Biblia in toate limbile pana in anul 2025

Nici o altă carte din lume nu se poate compara cu Biblia din punctul de vedere al răspândirii și al traducerii

De ce?

“Omul nu trăiește numai cu pâine și cu apă ci cu orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”

5. Unica prin persecuții

– În 303 d. Hr Împăratul Dioclețian a emis un edict prin care ordona dărâmarea bisericilor și arderea Scripturilor
– 25 ani mai târziu împăratul Roman Constantin a emis un edict prin care comanda realizarea unui număr de 50 de Scripturi pe cheltuiala guvernului
– Voltaire (1694-1778), un mare ganditor francez, a prezis că la 100 ani după el creștinismul va fi măturat de istorie și trecut în neființă
– Comuniștii au intrezis tiparirea Bibliei si distribuirea ei

Dușmanii Bibliei au venit și au trecut dar Isus spune: “Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. ” Marcu 13:31

6. Unica prin influenta asupra civilizatiei

Influența asupra literaturii
“Dacă ar dispărea Biblia din orice oraș cunoscut, cartea ar putea fi refăcută din citatele care se găsesc pe rafturile bibliotecii orășenești”
”Nici o altă carte din istoria omenirii nu a inspirat, ca și Biblia, elaborarea atâtor lucrări”
Influența asupra justiției
Paul Robert in Lausanne – Cum trebuie judecatorul sa judece: Pe ce baza trebuie ei sa lucreze pentru ca judecata lui sa nu fie subiectivă? Paul Robert a pictat justitia cu sabia in mana, indreptată spre o carte pe care scrie “Legea lui Dumnezeu”
Influenta asupra Filosofiei (Augustin, Hegel, Kierkegaard, Pascal, Berdiaev, Constantin Noica, Andrei Plesu)
Influenta asupra Politicii (constitutia tarilor are la baza principia biblice)

De ce?
Pentru că  Biblia este de folos:
– ca să înveţe
– să mustre
– să îndrepte
– să dea înţelepciune în neprihănire

7. Cum să citim Biblia?

Deuteronom 6:6-9
Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi,
– să le ai în inima ta
– Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi
– să vorbeşti de ele
o când vei fi acasă,
o când vei pleca în călătorie,
o când te vei culca şi
o când te vei scula
– Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi
– să-ţi fie ca nişte fruntare între ochi.
– Să le scrii pe uşorii casei tale şi
– pe porţile tale

Iosua 1:8
Cartea aceasta a Legii
– să nu se depărteze de gura ta;
– cugetă asupra ei zi şi noapte,
– căutând să faci tot ce este scris în ea;
– căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi
– atunci vei lucra cu înţelepciune.

Psalmul 119:105
Cuvântul Tău este
– o candelă pentru picioarele mele şi
– o lumină pe cărarea mea.

Matei 13:23
Iar sămânţa căzută în pământ bun este cel ce
– aude Cuvântul
– şi-l înţelege;
– el aduce rod: un grăunte dă o sută, altul şaizeci, altul treizeci.”

Sa invatam sa umblam printre carti cu Carte ape ele călcând – Nicolae Steinhardt
Ce mai buna metoda de studiu este un bilet de autobus folosit ca semn de carte – Beniamin Faragau
Degeaba sti sa citesti daca nu ai citit niciodata Biblia – Solascriptura

Intrebari pe care le putem pune textului:
Ce a vrut să le vorbească lor, atunci și acolo?
Ce vrea să îmi vorbească mie, aici și acum?
Ce trebuie să fac pentru a împlini acest Cuvânt?

Bibliografie:
Noi marturii supuse dreptei judecati, Josh McDowell, editura Aqua Forte, 2005

Webgrafie:
www.biblesociety.org
www.wycliffe.org
www.ecrestin.ro