Tag Archives: bani

Da socoteala de ispravnicia ta

jesu12bSfarșitul anului este un moment potrivit pentru darea de socoteală. Marile corporații pregatesc bilanțul activității lor pentru a da socoteală acționarilor de modul în care le-au folosit activele în anul ce a trecut.

Personal sunt implicat in conducerea unor organizatii si toate aceste organizatii întocmesc un bilant al activitații pentru darea de socoteală.

De câțiva ani la inceputul anului imi planific câteva obective individuale SMART. La sfârșitul anului evaluez aceste obiective și planific obiectivele pentru anul următor.

Pilda Ispravnicului risipitor (Luca capitolul 16) ne invită să dăm socoteală de averea pe care Dumnezue ne-a incredințat-o pentru administrare:

Care este averea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o?
Cum ai administrat anul acesta averea stăpânului tău?

1.    Stăpânul bogat

„Un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că îi risipește averea„

In zilele noastre acest om bogat ar putea fi proprietarul unei banci (avea datornici). Iar ispravnciul ar putea fi directorul general sau CEO angajat să conducă banca.

Este evident și unanim acceptat ca acest om bogat sau proprietar de banca din zilele noastre îl reprezinta pe Dumnezeu.

Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor. „Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.” (Ioan 1:3)

El este proprietarul
, el nu a transferat dreptul de proprietate asupra lucrurilor create de El ci doar le-a dat pentru a fi administrate:

„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” (Genesa 1:27)

„Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc! Căci El l-a întemeiat pe mări şi l-a întărit pe râuri.” (Psalmul 24:1)

Dumnezeu deține aurul, argintul, hrana, oamenii

In perioada de declin poporul Israel a uitat de adevăratul Dumnezeu și și-a făcut dumnezei din aur și argint pe înălțimi, cărora le-au dat pâine, untdelemn, miere și mai mult de atât pe copii lor. Dumnezeu le amintește că aurul, argintul, pâinea, untdelemnul și mierea, fii și fiicele au venit de la El și nu aveau drept de înstrăinare asupra lor.

„Ţi-ai luat până şi minunatele tale podoabe de aur şi de argint pe care ţi le dădusem şi ţi-ai făcut nişte chipuri de bărbaţi, cu care ai curvit. Ţi-ai luat şi hainele cusute la gherghef, le-ai îmbrăcat cu ele şi ai adus acestor chipuri untdelemnul Meu şi tămâia Mea. Pâinea pe care ţi-o dădusem, floarea făinii, untdelemnul şi mierea cu care te hrăneam, le-ai adus înaintea lor ca nişte tămâie cu un miros plăcut. Iată ce s-a întâmplat, zice Domnul Dumnezeu! Apoi ţi-ai luat fiii şi fiicele pe care Mi-i născuseşi şi i-ai jertfit lor ca să le slujească de mâncare. Nu erau oare de ajuns curviile tale, de Mi-ai mai înjunghiat fiii şi i-ai dat trecându-i prin foc în cinstea lor?” (Ezechiel 16:17-21)

Dumnezeu deține animalele

Deși Dumnezeu a dat omului mandatul să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ, nu i-a dat dreptul de proprietar, ele au rămas și vor rămâne în proprietatea lui Dumnezeu.

„Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munţi, şi tot ce se mişcă pe câmp este al Meu.” (Psalmul 50:10-12).

2.    Ispravnicul și averea încredințată

Prin mandatul cultural „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l” Dumnezeu îl face pe om ispravnic sau administrator sau manager sau director general sau CEO peste lucrurile încredințate lui.

Trebuie sa precizam din nou ca Dumnezeu nu ii transfera niciodată omului dreptul de proprietate ci il face administrator sau ispravnic al proprietaților Sale, la fel cum un proprietar de banca nu transfera dreptul de proprietate asupra bancii directorului general pe care il angajeaza ci ii da drepturi depline pentru administrarea bancii, a tututror resurselor si capacitatilor de care dispune (cladiri, oameni, bani, know-how).

Dar care este oare averea încredințată ispravnicului si ce reprezinta aceasta avere?

Ispravnicului din pilda noastră i-au fost încredințate roadele pământului: untdelemn, grâu sau poate chiar pământul care trebui lucrat pentru a obține roade.

Isus explica ce reprezinta aceasta avere folosind mai multi termeni:

–       Lucruri mici și le pune in contrast cu cele mari

„Cine este credincios în cele mai mici lucruri
este credincios şi în cele mari; şi
cine este nedrept în cele mai mici lucruri
este nedrept şi în cele mari.”

–       Bogății nedrepte (textul original foloseste termenul aramaic Mammon termen folosit pentru bogății și posesiuni, NIV traduce prin bogățiile lumii) și le pune in contrast cu adevaratele bogății

„Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţiile nedrepte,

cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii?”

–       Lucrul altuia si il pune in contrast cu ce este al vostru

„Şi, dacă n-aţi fost credincioşi în lucrul altuia,

cine vă va da ce este al vostru?”

Intelegera mea este că această avere reprezintă tot ceea ce Dumnezeu încredintează unui individ pentru administrare temporară aici pe pământ. Fără a pretinde că vom epuiza subiectul, această avere poate fi reprezentată prin următoarele categorii:

–       Bunuri materiale
–       Abilități
–       Daruri spirituale

Pentru o evaluare corectă  fiecare ar trebui să răspundem la următoarea întrebare:

Care este averea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o?
Fă o listă cu bunurile materiale, abilitățile și darurile spirituale pe care le-ai primit de la Dumnezeu.

Categoriile de mai sus pot fi de ajutor.

Suntem obișnuiți să facem liste lungi cu ceea ce nu avem. Personal primesc o astfel de listă în fiecare săptămână de la soția mea, lista de cumpărături, merg cu ea la supermarket, cumpăr și peste o săptămână o primesc din nou. Provocarea este să facem o lista cu lucrurile pe care le avem.

Avem două exemple în biblie:

Văduva și uleiul: „Roaba ta n-are acasă decât un vas cu untdelemn.” (2 Împăraţi 4:2)
Ucenicii: „N-avem aici decât cinci pâini şi doi peşti.” (Matei 14:17)

Daca vă ajută, puteți începe completarea listei cu „n-am decât…”

 3.    Risipirea averii

Citim de asemenea despre ispravnic că risipea averea stăpânului său. Pilda nu ne spune in mod direct cum anume ispravnicul risipea averea, dar ea este rostită imediat după pilda fiului risipitor și este legată de aceasta prin prima propoziție „Isus a mai spus ucenicilor Săi”.

Tatăl împarte averea celor doi fii.

Fiul cel mic „şi-a risipit averea ducând o viaţă destrăbălată”.

Fiul cel mare și-a rispit averea prin neutilizare: „Iată, eu îţi slujesc ca un rob de atâţia ani, şi niciodată nu ţi-am călcat porunca; şi mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă înveselesc cu prietenii mei;”

Pilda talanților detaliază cum un om poate risipi averea stăpânului său prin neutilizare:

„Cel ce nu primise decât un talant a venit şi el şi a zis: „Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat şi strângi de unde n-ai vânturat: mi-a fost teamă şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!” Stăpânul său i-a răspuns: „Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat; prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu! Luaţi-i, dar, talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi. Pentru că celui ce are i se va da, şi va avea de prisos; dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are! Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”

In Management Financiar această formă de risipa se numește „cost de oportunitate”.

Putem risipi averea încredințată de Dumnezue nouă trăind într-un mod egoist, fără compasiune pentru cei din jur:

–       Pentru a ne satisface propriile dorințe și plăceri
–       Prin neutilizarea ei

4.    Darea de socoteală

„Dă-ţi socoteala de isprăvnicia ta, pentru că nu mai poţi fi ispravnic.”

„Ce am să fac dacă îmi ia stăpânul isprăvnicia?”

Am lucrat la o banca 2 ani de zile si de cateva ori pe an veneau inspectorii BNR in control. Ne cereau tot felul de situatii si verificau amanuntit daca respectam legislatia si reglementarile impuse de BNR bancilor comerciale. Daca ceva ar fi fost in neregula Directorul bancii ar fi fost tras la raspundere.

–       Cand ne autoevaluam

1 Corinteni 11:31 „Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi”

–       Cand frați  sau surori din biserică ne trag la răspundere

„Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.” (Matei 18:15-17)

–       Cănd trecem prin felurite incercări

„Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului şi nu te mâhni de pedepsele Lui. Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!” (Proverbe 3:11-12)

–       Când murim ne vom înfățișa inaintea lui Dumnezeu la judecată

„Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.” (2 Corinteni 5:10)

Următoarea pildă „Bogatul și Lazăr” ne arată că la acest moment al dării de socoteală finale este prea târziu pentru a mai schimba ceva.

5.    Folosirea înțeleaptă a averii încredințate

Ispravnicul şi-a zis: „Ce am să fac dacă îmi ia stăpânul isprăvnicia? Să sap, nu pot; să cerşesc, mi-e ruşine. Ştiu ce am să fac, pentru ca, atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor.”

A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său şi a zis celui dintâi: „Cât eşti dator stăpânului meu?”„O sută de măsuri de untdelemn”, a răspuns el. Şi i-a zis: „Ia-ţi zapisul şi şezi degrabă de scrie cincizeci.” Apoi a zis altuia: „Dar tu cât eşti dator?” „O sută de măsuri de grâu”, a răspuns el. Şi i-a zis: „Ia-ţi zapisul şi scrie optzeci.”

Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înţelept. Căci fiii veacului acestuia, faţă de semenii lor, sunt mai înţelepţi decât fiii luminii. Şi Eu vă zic: faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte, pentru ca atunci când veţi muri, să vă primească în corturile veşnice.

„Dăruind din ceea ce nu ai vei dobândi și pentru tine ceea ce dai.” (Nicolae Steindhardt – Dăruind vei dobandi)

–       Bunuri materiale

„Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu.” Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună, după cum este scris: „A împrăştiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac.” „Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană” vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de semănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele pentru orice dărnicie, care, prin noi, va face să se aducă mulţumiri lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 6-11)

–       Abilități

„Să ştii că am ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări, i-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meşteşugite, să lucreze în aur, în argint şi în aramă, să sape în pietre şi să le lege, să lucreze în lemn şi să facă tot felul de lucrări.” (Exod 31:2-5)

„Robilor, ascultaţi în toate lucrurile pe stăpânii voştri pământeşti; nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăţie de inimă, ca unii care vă temeţi de Domnul. Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos. Căci cine umblă cu strâmbătate îşi va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o; şi nu se are în vedere faţa omului.” (Coloseni 3:22-25)

–       Daruri spirituale

„Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură. Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.” (Romani 12:4-8)

Cum ai administrat anul acesta averea stăpânului tău?
Pe o scara de la 1 la 5 notează în dreptul fiecărui lucru 1 dacă l-ai rispit și 5 dacă l-ai administrat înțelept.

6.    Adevăratele bogății

Şi Eu vă zic: faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte, pentru ca atunci când veţi muri, să vă primească în corturile veşnice.

–       Să vă primească în corturile veşnice
–       Cine vă va încredința adevăratele bogății?
–       Cine vă va da ce este al vostru?

„M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui” (2 Timotei 5:7,8)

„Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?” Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” (Matei 25:34-40)

7.    Ce este înălțat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu

Bani

Perspectiva lumii

Foleseste abilitățile tale ca să câștigi bani. Ceea ce câștigi îți aparține. Meriți să cheltui așa cum dorești. Dă frâu liber poftelor și dorințelor tale, trăiește viața la maxim. Să mâncăm și să bem caci mâine vom muri.

Perspectiva omul religios

Foleseste abilitățile tale ca să câștigi bani. Ceea ce câștigi îți aparține. Daca dai 10% sau un anumit procent Domnului (sau săracilor) iți va merge bine în viata asta dar și in viața de apoi.

Perspectiva administratorului credincios

Tot ce ai îi aparține lui Dumnezeu. Ești responsabil înaintea lui Dumnezeu de modul în care îi administrezi averile. Modul în care administrezi averile pe care Dumnezeu ți le-a încredințat are consecințe veșnice.

Dărnicie

Perspectiva lumii

„foaie verde de dai, n-ai, ia nu da și vezi că ai”

„a da înseamnă a pierde ceva, să primesti e mai bine decat sa dai”

Perspectiva administratorului credincios

„Este mai ferice să dai decât să primești” (Fapte 20:35)

Muncă

Perspectiva lumii

Muncește ca să câștigi bani, să îți făurești o carieră, să îți faci un nume. Esti un om de success dacă câștigi bani, esti profesionist și ești recunoscut de cei din jur.

Perspectiva omului religios

In cultura evanghelică am separat lucrarea Domnului de lucrarea noastră, sacru de profan, cler de laic. Noi mergem la serviciu ca să câștigăm bani, și dacă ne mai rămâne timp facem lucrarea Domnului.

Perspectiva administratorului credincios

Isus ne anunță aici că nu putem sluji la doi stăpâni. El vrea să îl slujim și la serviciu și la Biserică și acasă.

El a răscumpărat munca noastră, noi nu mai suntem sub blestemul lui Adam:

„Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.” (Genesa 3:18-19)

El ne promite ca va purta de grijă pentru nevoile noastre:

„Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:31-34)

Slujește pe Dumnezeu cu abilitățile și darurile spirituale pe care El ți le-a dat, la locul tău de muncă acasă și la Biserică. Lucrează cu pasiune, credinciosie, onestitate, conștient că răsplata o primești de la El.

Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos. Căci cine umblă cu strâmbătate îşi va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o; şi nu se are în vedere faţa omului.” (Coloseni 3:22-25)

8.    Reflectare

Care este averea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o?
Fă o listă cu bunurile materiale, abilitățile și darurile spirituale pe care le-ai primit de la Dumnezeu.
Cum ai administrat anul acesta averea stăpânului tău?
Pe o scara de la 1 la 5 notează în dreptul fiecărui lucru 1 dacă l-ai rispit și 5 dacă l-ai administrat înțelept.