Arhive pe categorii: Meditații

Dialoguri metafizice

Adi– De ce cad frunzele toamna?
– Pentru că mor de frig.
– Dar noi oamenii de ce nu murim de frig?
– Pentru că locuim în case încălzite.
– Dar păsările mor?
– Nu, păsările pleacă în tările calde.
– Dar rândunica din copacul de acolo de ce nu a plecat în țările calde?
– Nu știu, cred că ea e mai rezistentă la frig.
– Dar o să moară?

Așa am petrecut câteva ceasuri minunate de toamnă la plimbare cu Anna, fetița mea de 3 ani. Și inima mea crestea cu fiecare intrebare la care puteam să dau un răspuns satisfăcător.

Am și eu o întrebare: De ce noi adulții am încetat să mai întrebăm de ce?

Oare inima Tatălui nostru din ceruri nu crește atunci când avem curajul să îl intrebăm de ce?

Am și o provocare, intră pe www.indraznestesagandesti.ro și ai curajul să iți pui întrebarea:

De ce crezi ceea ce crezi?

Reclame

Ziua internațională a femeii

Astăzi 8 Martie sărbătorim ziua Internațională a femeilor, ne alăturăm lumii întregi să celebrăm succesul unor familii, comunități, țări în a elimina orice formă de discriminare împotriva femeilor și a fetelor, ne amintim de familii, comunități sau țări unde femeile continuă să fie discriminate, reafirmăm hotărârea noastră de a lupta împotriva oricărei forme de discriminare a femeilor și a fetelor.

8martiePentru început, vreau să vă pun o întrebare: Este femeia egală cu bărbatul?

Dacă da, atunci de ce mai mult de 15 milioane de fete și femei sunt traficate și exploatate astăzi în industria sexului? Mai mult decât în orice perioadă din istoria umanității?http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Executive_summary_english.pdf

De ce 33% din femeile și fetele din uniunea europeană declară că au fost supuse violenței fizice sau sexuale? http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_ro.pdf

De ce 80% din fetele din Africa de sud vest sub 15 ani sunt circumcise, mutilate genital?http://data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_pdfs/corecode/FGMC_Lo_res_Final_26.pdf

De ce 25 % dintre femeile rome se căsătoresc înainte de 16 ani forțate de părinți și majoritatea dintre ele au o sarcina timpurie?http://www.unicef.org/romania/ro/Roma_Girls_Early_Marriage.pdf

De ce în unele țări accesul femeilor la viața politică și publică, la funcții de conducere, la educație de calitate, la anumite profesii este blocat? În multe țări, inclusiv în România accesul femeilor la anumite slujiri din biserica este blocat.

Cea mai de anvergură acțiune împotriva discriminării femeilor este inițiată de Organizația Națiunilor Unite.

In 1979 s-a elaborat și semnat Convenția de eliminare a oricărei forme de discriminare a femeilor. Astăzi sunt 188 de state care au semnat aceasta convenție si s-au angajat sa lupte împotriva discriminării femeilor. Exista comisii care monitorizează anual implementarea convenției pentru fiecare țara care a semnat-o.

In 1995 s-a adoptat Declarația de la Beijing și Platforma pentru Acțiune unde 189 de state și ONG-uri s-au reangajat să lupte pentru egalitatea și drepturile femeilor și a fetelor.

Aceste lucruri trebuie celebrate. Ei sunt slujitorii lui Dumnezeu pentru binele nostru. (Romani 13)

Ce face Biserica?

Biserica ca și trup al lui Hristos, prin oamenii lui Dumnezeu de pretutindeni luptă sub diverse forme mai mult sau mai puțin vizibile împotriva oricărei forme de discriminare a femeilor și a fetelor.

Biserica ca și instituție este ocupată cu politica bisericească, cine conduce pe cine, ținuta femeii în biserică, construcția clădirilor, neinteresată că milioane de fete și femei sunt forțate să se prostitueze, abuzate fizic, mutilate genital, căsătorite timpuriu de părinții lor, nu au acces la educație, funcții publice, funcții de conducere și anumite profesii.
Biserica ca și instituție este acuzată deseori în presă și de către opinia publică că promovează discriminarea femeii.

Ce spune Biblia despre discriminarea femeilor?

Este femeia egală cu bărbatul?

Multe dintre textele bibliei au fost scoase din context și interpretate greșit de către bărbați în favoarea bărbaților.

Nu am să mă refer la aceste texte acum, ci vreau doar să aduc în atenția dumneavoastră câteva exemple din Biblie care ar putea să ne determine să recitim textele la care deseori facem referire în defavoarea femeilor așezându-le în contextul lor, folosind o traducere nouă și fără ochelari culturali.

Citim în Geneza 1 că „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.”

Evangheliile ne arată cum Isus restaurează poziția femeilor acordându-le o atenție deosebită și dându-le roluri importante. Iată câteva exemple:

Citim Ioan 4 că Isus se oprește la fântâna lui Iacov din Samaria și acolo stă de vorbă cu o femeie samariteană. Dărâmă orice barieră culturală. Nu numai că era femeie și el era bărbat, dar era din Samaria și iudeii nu aveau voie să aibă legături cu samaritenii. Pe lângă asta era o femeie prost văzută în cetatea ei, a avut cinci bărbați și cel cu care trăia acum, trăia în concubinaj. Isus poartă un dialog cu femeia, femeia realizează că El este Mesia, și apoi o trimite în cetate să dea de știre și să cheme și pe ceilalți să audă mesajul salvării. Femeia din Samaria a fost primul evanghelist din acel ținut.

Citim în Matei 22 că Saducheii vin la Isus cu un caz din comunitatea lor. Șapte frați au murit unul după altul, și fiindcă nu aveau urmași fiecare din ei s-a căsătorit cu aceeași femeie ca să îi ridice urmași fratelui mai mare. Problema saducheilor era: La înviere nevasta căruia dintre cei șapte va fi? Isus le răspunde că la înviere nu ne vom mai însura ci vom fi ca îngerii. Vom fi toți bărbați și femei fiii lui Dumnezeu, fii ai învierii. Pentru mine e cel mai puternic argument pentru egalitatea femeii cu bărbatul.

Citim în Matei 28 că după înviere Isus se arată prima data Mariei Magdalena. Ea este cea care duce prima vestea apostolilor că Isus a înviat din Morți.

În Romani 16 Pavel are o listă cu 29 de persoane cu care a lucrat, cărora le transmite salutări. 13 sunt femei despre care spune că sunt diaconițe, sau întemnițate împreună cu el, sau tovarășe de lucru în Hristos sau cu vază între apostoli.

În Fapte 16 Pavel în Filipi o întâlnește pe Lidia, vânzătoare de purpură, o femeie temătoare de Dumnezeu. Lidia este prima persoană convertită din Filipi și în casa ei deschide o Biserică.

Textul meu preferat despre femei este Proverbe 31. Îmi place pentru că vorbește în mare parte despre Violeta. Vorbește și despre mama mea și despre multe femei pe care le cunosc. Este un poem ebraic, un acrostih, litera inițială a fiecărui verset trece prin alfabetul Ebraic în ordine, sugerând că se oferă o acoperire totala a subiectului. Femeia de la A la Z. L-am studiat săptămâna trecută cu Violeta și am încercat să vedem ce vrea să ne comunice Dumnezeu nouă ca și familie. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos să învețe, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire.

Femeia din text reprezintă idealul a ceea ce poate fi și poate face o femeie de-a lungul vieții:

Este o femeie cinstită, valoroasă și de încredere
10 Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele.
11 Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale.

Excelează în afaceri și muncă
13 Ea face rost de lână şi de in şi lucrează cu mâini harnice. 14 Ea este ca o corabie de negoţ; de departe îşi aduce pâinea. 15 Ea se scoală când este încă noapte şi dă hrană casei sale şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale. 16 Se gândeşte la un ogor şi-l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie. –17 Ea îşi încinge mijlocul cu putere şi îşi oţeleşte braţele. 18 Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. 19 Ea pune mâna pe furcă, şi degetele ei ţin fusul.

Ajută pe cei în nevoi
20 Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit.

Excelează în administrarea gospodăriei
21 Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu.
27 Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, şi nu mănâncă pâinea lenevirii. 22 Ea îşi face învelitori, are haine de in subţire şi purpură. 23 Bărbatul ei este bine văzut la porţi, când şade cu bătrânii ţării. 24 Ea face cămăşi şi le vinde şi dă cingători negustorului. 25 Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de ziua de mâine.

Învață cu înțelepciune, cu blândețe, cu dragoste
26 Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă. 27 Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, şi nu mănâncă pâinea lenevirii.

Excelează în vocația de mamă și de soție

28 Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând: 29 „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.” Pune pe primul loc relația cu Dumnezeu! 30 Dezmierdările sunt înșelătoare, și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.

Faptele ei îi aduc laude și aprecieri. 31 Răsplătiți-o cu rodul muncii ei, și faptele ei s-o laude la porțile cetății.

Deși este o femei activă, bogată, atrăgătoare, ea nu își găsește identitatea în ceea ce face, nici în cum arată, nici în ceea ce are. Ea știe că toate aceste lucruri sunt trecătoare. Caracterul ei nobil și lucrarea ei excelentă izvorăște din relația ei cu Dumnezeu.

Astăzi putem celebra împreună femeile care au dărâmat stereotipurile culturale ale vremii lor și au răspuns Chemării lui Dumnezeu dezvoltând un caracter nobil și atingându-și potențialul maxim în toate domeniile vieții.

Care sunt aceste stereotipuri culturale, tipare de gândire greșite?

Nu ai valoare. Valoarea stă în faptul că ai fost creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, că dezvolți o relație cu el.

Ești inferioară bărbatului. Ești diferită dar ești egală. În cer nu va mai fi bărbat și femeie, vom fi ca îngerii, fii ai lui Dumnezeu.

Ești cum arăți. Ești ceea ce faci. Ești ceea ce ai. Frumusețea, poziția socială și bogăția sunt trecătoare.

Nu poți excela. Poți excela dacă răspunzi Chemării lui Dumnezeu, căutând să te asemeni cu El în caracter și lucrare.

Cum s-ar schimba viața ta dacă ți-ai găsi identitatea în Hristos, ai răspunde chemării Lui investind echilibrat în toate domeniile vieții tale, atingând potențialul maxim, excelând?

Cum ar arăta familia ta dacă ai înceta să îți mai tratezi soția ca o ființă inferioară, sau soțul ca o ființă superioară, v-ați sprijini unul pe altul în formarea caracterului, educație continuă și lucrarea la care Dumnezeu vă cheamă?

Cum ar arăta Biserica dacă toate femeile ar fi încurajate să slujească cu darurile pe care le au, acolo unde Hristos le cheamă?

Cum ar arăta societatea dacă nu ar mai fi discriminare, toate femeile ar fi prețuite și sprijinite să își atingă potențialul maxim pentru care au fost create.

Care sunt acțiunile concrete pe care poți să le întreprinzi?

Încetează să te crezi inferioara bărbatului tău. Dumnezeu te-a creat după chipul și asemănarea Lui și pe tine și pe el.

Încetează să te crezi superior soției tale. Isus a acordat o atenție deosebită femeilor. Evident ești diferit de soția ta, puteți avea roluri diferite, dar sunteți egali.

Elimină orice forma de discriminare din familia ta. Renunță la a mai cere sau a aștepta să fi servit și servește. Renunță la a investi în formarea ta, în cariera ta, în detrimentul formării și carierei soției tale. Dă-i aceleași șanse și ei.

Dacă ești discriminată (abuzată verbal, fizic, sexual, nu ți se permite accesul la educație, carieră pe motiv că ești femeie sau fată) caută o femeie de încredere spune-i povestea ta, începeți să vă întâlniți și să vă rugați pentru asta. Cere ajutor.

Luptă împotriva oricărei forme de discriminare din comunitatea ta. Identifică un caz de discriminare și implică-te. O femeie sau o fată, care este discriminată (abuzată verbal, fizic, sexual, are accesul blocat la educație, carieră) si roagă-te pentru ea, viziteaz-o.

Despre mărturisire

vinovatieTe-a mustrat vreodată conștiința cu privire la o faptă pe care ai făcut-o, o vorbă pe care ai rostit-o sau un gând pe care l-ai avut? Te-a mustrat vreodată conștiința cu privire la o faptă pe care nu ai făcut-o și trebuia să o faci sau o vorbă pe care nu ai rostit-o și trebuia să o rostești?

Dacă da, înseamnă că umbli în lumină, adevărul este în tine, conștiința ta este vie.

“Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este în noi.” (1 Ioan 1:8)

Dacă nu, te înșeli. Adevărul nu este în tine, nu umbli în lumină, conștiința ta a fost înăbușită. Adevărul a fost înăbușit de nelegiuirea ta, de păcatul tău.

Tendința noastră firească este să ascundem păcatul, greșeala noastră, să nu o scoatem la lumină, să o mușamalizăm sau să o justificăm comparându-ne cu alții.

Las că nu a fost așa de grav. Toată lumea face la fel. Vecinul meu a procedat la fel. Am fost constrâns de împrejurări.

Când ne comparăm cu standardul pe care Isus l-a fixat „Fiți perfecți după cum Tatăl vostru din ceruri este perfect” (Matei 5:48) este o singură rugăciune pe care o putem face, rugăciunea vameșului din templu: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!” (Luca 18:13)

Consecințele tăcerii, ascunderii păcatelor noastre, mușamalizării lor, acoperirii lor, sunt devastatoare:

Neliniște interioară: „Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii.” (Psalmul 32)

Atrofierea conștiinței: “Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.” (Romani 1:28)

Legalism, spirit critic, judecarea altora: începi să vezi foarte bine “paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău” (Matei 7:3)

„Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri, și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu?” (Romani 1:28)

Numai creștinismul oferă o soluție viabilă la problema conștiinței și a vinovăției.

Mărturisirea este un proces dureros, implică schimbare, smerenie, dar aduce eliberare, pace și fericire.

Uneori mărturisirea este între noi și Dumnezeu: „Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu.” (Psalmul 32:5)

Alteori mărturisirea implică să reparăm relații rupte. “Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.” (Matei 5:23)

Alteori este un proces și necesită vindecare, avem nevoie de un prieten de încredere care să ne sprijine: “Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:16)

În toate situațile „El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.”(1 Ioan 1:9) Singura condiție este mărturisirea. Acest lucru este posibil pentru că „avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.” (1 Ioan 2:1)

Creier în flăcări!

Aș sta liniștit la birou să îmi văd de treabă, dar nu mai pot. brain_on_fireAm o neliniște, o tulburare, un simț profund al datoriei. Mă gândesc la copiii mei care mă vor întreba într-o zi: ai făcut tot ce se putea face?

Dacă da atunci de ce după două zeci și cinci de ani de la revoluție:

Școala toarnă cu găleata informație în noi și apoi ne dă diplomă de șomeri masteranzi?
Profesorii de la facultate ne trec examenele doar după ce facem chetă și le plătim?
Medicul de la spital se uită la noi doar după ce îi furișăm plicul cu bani în buzunarul halatului?
Străzile pe care mergem cu mașina sunt pline de gropi? Aici Anna, fetița mea de 3 ani, a identificat și o parte pozitivă: „Tati ne învață să sărim ca iepurașul!”
Aleșii noștri continuă să fure fără frică și DNA nu mai face față cu dosarele?

Și lista ar putea continua…

Îmi iubesc țara. Aici m-am născut. Am stat la coadă la salam, la pâine, la ulei. Am presărat flori pe covorul pe care a trecut Ceaușescu cu Elena. Eram îmbrăcat în pionier. Am purtat mândru uniforma de pionier deși m-au gradat în tura a doua. Tovarășa învățătoare nu i-a lăsat pe colegii mei să mă aleagă comandat de grupă că eram de altă religie. Comuniștii ne-au luat pământul și am lucrat la CAP. Jumate din recoltă era a noastră jumate le-o dădeam lor. Tata a mers în audiență la primar ca să ceară un frigider. Ni s-a stricat în plină vară. Nu pot uita bucuria ce ne-a cuprins pe toți când noul frigider Fram a fost instalat în hol. Ascultam Europa libera la radio! După revoluție ne-am cumpărat o mașină și frații mei mă așteptau să vin de la la școală ca să o împingem să pornească. Făceam o tură cu ea până în vârful dealului Dumitrei și acolo fierbea motorul. Așteptam să se răcească și apoi veneam înapoi.

În ce altă țară aș fi avut parte de astfel de experiențe?

Stau și mă întreb de ce acum sunt așa de neliniștit?

Pentru că după revoluție au furat bucată cu bucată întreprinderea unde lucra tata și mama și apoi i-au trimis în șomaj. Și asta a fost soarta multor întreprinderi din țara noastră.

Pentru că acum trei ani, după ce Violeta a născut a avut ceva complicații și doctorul de gardă nu a vrut să stea de vorbă cu mine decât după ce i-am furișat 300 de lei în buzunarul de la halat. M-am simțit mizerabil pentru că în 2003 mi-am promis mie, prietenilor și lui Dumnezeu că nu voi mai da șpagă.

Pentru că am asistat cum guvernul României a fost batjocorit de Dan Diaconescu și Gruia Stoica cu ocazia încercării de privatizare a două mari companii: Oltchim și CFR Marfa. Ba că au banii, ba că nu îi au, uite sacu cu bani, eu și poporu, uite garanția nu e garanția. Și în tot acest timp familiile angajaților de acolo așteptau să primească salariu ca să își cumpere de mâncare.

Pentru că deschid televizorul să ascult actualitățile și am impresia că în țara noastră singura instituție care mai funcționează este DNA.

Pentru că mase de oameni sunt păcăliți cu pomeni electorale: ba că le-a mărit pensia, ba că le-a redus impozitul, ba că le dă un pix, o găleată, un tricou, o sacoșă cu mâncare… și uite așa românia e colorată cu roșu și sărăcia crește.

Pentru că am votat cu PNL în 2009 și după primul tur s-au aliat cu PSD. Acum când votez mă întreb mereu: oare mă vor trăda?

Nu știu de ce, dar sunt neliniștit. Simt că îmi ia foc creierul. Aș vrea să fac ceva pentru țara mea. Ceva de care să fiu mândru peste ani când le voi povesti copiilor și nepoților mei. Mărturisesc că nu știu ce. Să ies în stradă? Să postez pe Facebook? Să scriu pe blog? Să mă fac activist? Să plec din țară? Să stau liniștit? Ce mă sfătuiți?

Vremea potrivită

Există un început și un sfârșit pentru toate lucrurile

imagesAm început ziua când ne-am trezit din somn și o vom încheia deseară când vom adormi. Astăzi este prima zi din săptămână și sâmbătă va fi ultima. Miercuri am sărbătorit Anul Nou și pe 31 Decembrie la ora 24 acest an se va sfârși. Școala are un început și un sfârșit. Cariera are un început și un sfârșit. Viața biologică are un început și un sfârșit. Începem în pântecele mamei noastre și sfârșim la mormânt. Universul are un început (La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul Geneza 1:1) și va avea un sfârșit (Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou; pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră, și marea nu mai era. Apocalipsa 21:1)

În contrast cu toate acestea, unic și fără asemănare, este Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor. El a creat timpul. El nu are început și sfârșit. El se prezintă pe sine ca fiind “Alfa și Omega, Cel Dintâi și Cel de pe Urmă, Începutul și Sfârșitul.” (Apocalipsa 23:13). El a oferit și oamenilor această viață fără de sfârșit.

Există un interval între început și sfârșit

Intervalul dintre începutul și sfârșitul universului este istoria omenirii, intervalul mare.  Acest interval este așezat între Geneza, prima carte a scripturii și Apocalipsa, cartea ei ultimă. În Apocalipsa lui Ioan, acest interval este simbolizat de prima literă a alfabetului grecesc Alfa și ultima literă, Omega. În pildele lui Isus, acest interval simbolizat prin intervalul dintre însămânțare și recoltă. Pe fundalul cosmic al acestui interval mare, se desfășoară destinul nostru individual, intervalul mic.

Intervalul dintre începutul și sfârșitul vieții noastre biologice este asemănat în cartea Psalmilor cu iarba sau floarea de pe câmp (Omul! Zilele lui sunt ca iarba, și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaște. Psalmul 103:15), suflare sau umbra care trece (Omul este ca o suflare, zilele lui sunt ca umbra care trece Psalmul 144:4) iar în cartea Iov, cu suveica țesătorului (Zilele mele zboară mai iuți decât suveica țesătorului Iov 7:6)

În comparație cu istoria omenirii, viața noastră devine extrem de trecătoare, aproape imperceptibilă. „Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt.” (Psalmul 39:4)

Ce faci în intervalul scurt dintre început și sfârșit?

„Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă!” Psalmul 90:12

În intervalul acesta scurt, Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, a făcut un plan, a pregătit o vreme, un ceas potrivit pentru fiecare lucru care trebuie să se întâmple în viața noastră. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; și în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.” (Psalmul 139:16)

Există o vreme potrivită

Eclesiastul 3 este un imn al vremii potrivite, al răspunsului cuvenit la provocarea clipei. „Toate își au vremea lor, și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei, și moartea își are vremea ei; săditul își are vremea lui, și smulgerea celor sădite își are vremea ei.… Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârșit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.”

Cum putem deosebi vremea potrivită, planul lui Dumnezeu pentru viața noastră?

Conștientizăm, ne reașezăm viața, destinul individual, intervalul mic în cadrul din care a fost ruptă, în intervalul mare, planul lui Dumnezeu pentru întreaga omenire.

„Cine trăiește prezentul doar ca prezent, fără dimensiunea seminală a timpului mare, fără o referința constantă la timpul Împărăției, încetează să mai fie o prezență, adică își lasă prezentul nelocuit” (Andrei Pleșu, Parabolele lui Iisus)

Acest lucru este posibil dacă dezvoltăm o relație cu Creatorul și trăim într-o permanentă stare de veghe.

„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori! Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc: tot ce începe, duce la bun sfârșit.” (Psalmul 1)

„Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărțiți de Mine nu puteți face nimic.” (Ioan 15:5)

În Coloseni capitolul 4, apostolul Pavel ne cere să răscumpărăm vremea. O traducere mai apropiată de original spune să valorificăm la maxim orice oportunitate de slujire.

Începutul anului este vremea potrivită pentru a ne analiza și a ne reașeza viața în acord cu planul pe care Dumnezeu la întocmit pentru noi.

Un cântec nou

Cloughmore_Stone„Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele.
M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei;
mi-a pus picioarele pe stâncă şi mi-a întărit paşii.
Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru.
Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut,
şi s-au încrezut în Domnul.
Ferice de omul care îşi pune încrederea în Domnul
şi care nu se îndreaptă spre cei trufaşi şi mincinoşi!
Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile şi planurile Tale pentru mine:
nimeni nu se poate asemăna cu Tine.
Aş vrea să le vestesc şi să le trâmbiţez,
dar numărul lor este prea mare, ca să le povestesc.” Psalmul 40:1-5

Sunt câteva întrebări pe care Psalmul 40 le ridică și la care vă invit să medităm.

Care este “groapa pieirii și fundul mocirlei” în care te-ai aflat ultima dată sau în care te afli chiar acum?

Groapa pieirii și fundul mocirlei poate fii o stare deplorabilă, greu de suportat în care te-ai aflat sau te afli chiar acum, generate de:

Boli ale sufletului: dependența de alcool, dependența de pornografie, lăcomia de avere, egoismul, mândria și aroganța, stare de depresie.

Boli ale trupului: cancer, invaliditate

Încercări ale vieții: datorii insuportabile, lipsa hranei și a îmbrăcămintei, lipsa unui loc de muncă, faliment, pierderea cuiva drag

Starea poate fi o consecință a păcatului din viața ta sau poate fi o încercare prin care Dumnezeu a îngăduit sa treci.

În ce măsură te-ai încrezut în Dumnezeu?

Să cauți soluția la problema ta în Cuvântul Lui, în sfatul oamenilor înțelepți, în rugăciune și meditație.

Să ceri o minune de la Dumnezeu pentru că multe sunt minunile și planurile pe care El le are pentru tine.

Să aștepți cu răbdare soluția pe care El o are pentru tine.

Alternativa este să cauți soluția la cei mândri și mincinoși. Sa calci în picioare Cuvântul lui Dumnezeu și sfatul oamenilor înțelepți si să te lași ghidat de mersul lumii acesteia.

Exemplu concret: ai datorii insuportabile și nu ai un loc de muncă. Un om mândru și mincinos vine la tine si îți propune să te asociezi cu el la o afacere în care trebuie sa faci evaziune fiscală, sa muncești la negru și să dai mită. Accepți soluția imediat sau aștepți cu răbdare Soluția lui Dumnezeu pentru tine? Ai încredere că El va face o minune in viața ta?

Care este “stânca” pe care Dumnezeu ți-a așezat pașii?

Starea deplorabila, greu de suportat are ca efect instabilitatea și ineficiență.

Izbăvirea din groapa atrage după sine o stare de stabilitate (stanca) și eficiență (mers cu pașii întăriți)

Care este “cântarea nouă” pe care Dumnezeu ți-a dat-o?

Aceasta izbăvire atrage după sine bucuria, lauda pentru cel care ne-a izbăvit. Bucuria se exprimă printr-o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu.

Lauda nu este numai cu buzele ci cu întreaga ființa: intelect, fizic, suflet.

De multe ori când Dumnezeu vrea sa ne treacă la un nou nivel al relației cu El și un nou nivel al slujirii, ne trece prin acest ciclu descris prin termenii

– „Groapa pieirii”, „fundul mocirlei” (O stare deplorabilă, greu de suportat)

– „M-a scos”, „mi-a pus picioarele pe stancă”, „mi-a întărit pașii”  (Minunea izbăvirii, a restaurării)

– „Mi-a pus în gură o cântarea nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru” (un alt nivel al relației cu Dumnezeu și al slujirii noastre)

Care sunt cei mulți care au văzut minunile și planurile lui Dumnezeu în viața ta și și-au pus încrederea în Dumnezeu?

Ciclul încercare – izbăvire – cântec nou are loc public, în văzul tuturor. Este o evidență clară o minune, intervenția lui Dumnezeu în mersul normal al lucrurilor.

Ei vor vedea cu ochii lor minunile și planurile pe care Dumnezeu le-a înfăptuit în viața noastră și se vor încrede în Dumnezeu.

De ce sărbătorim Învierea?

De ce acest eveniment istoric este unic?
De ce are și astăzi impact asupra omenirii si asupra vieților noastre?
De ce este si astăzi atât de controversat?

jesus_tomb270309_01Dacă n-a înviat Hristos:

Propovăduirea lui Petru în ziua cinzecimii ar fi fost zadarnică și miile de oameni care au devenit ucenici ai lui Isus în acea zi au fost înșelați.

Propovăduirea lui Pavel în Corint, Atena și Roma ar fi fost zadarnică și sutele de Biserici înființate în acea vreme nu ar fi fost altceva decât locuri în care oamenii pierdeau timpul și se înșelau unii pe alții.

Propovăduirea noastră astăzi, închinarea de duminică dimineața, studiu biblic din grupele mici și predicile pe care le ascultam ar fi fără rost, pierdere de timp.

Credința creștină are la baza acest adevăr: Învierea lui Isus Hristos, eveniment istoric care a avut loc in Ierusalim in secolul I. Fără acest adevăr credința noastră este zadarnica.

Apostolii afirma că au scris despre “ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre”. Daca învierea lui Isus nu ar fi avut loc, ei ar fi fost martori mincinoși.

Noi astăzi mărturisim Pe Hristos cel înviat, cu care ne-am întâlnit, care ne-a schimbat viața si cu care avem o relație. Daca învierea lui Isus nu ar fi avut loc, noi suntem martori mincinoși.

Amintiți-vă de ziua in care v-ați mărturisit păcatele și Isus cel înviat din morți v-a iertat. In loc de vinovăție si condamnare ați experimentat pace și bucurie. Dacă învierea lui Isus nu ar fi avut loc, atunci nu ar fost decât o stare emoționala indusa și am fi încă sub povara păcatelor noastre.

În fata mormântului rece, când pământul este aruncat peste sicriul celor dragi noua care au adormit in Hristos, singura mângâiere pe care o avem este că Hristos a înviat și ei vor învia! Daca Hristos nu a înviat atunci Cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți.

Când abia începem să cunoaștem câte ceva din tainele Universului și din măreția Creatorului, când începem sa iubim cu adevărat si să simțim iubirea celui care ne-a creat, trupul nostru începe sa slăbească și ne pregătim de trecerea in veșnicie. Daca viața s-ar termina la mormânt cunoașterea și iubirea nu ar fi posibile!

Fără înviere viața este lipsită de semnificație “un fir de iarba care astăzi este și mâine se usucă”, fără semnificație nu există împlinire. Fără împlinire nu există fericire. Dacă Hristos nu a înviat, am fi cei mai nenorociți dintre oameni.

Dar Hristos a înviat!

  • Propovăduirea este de folos!
  • Credința este de întemeiata pe Adevăr!
  • Suntem martori de încredere, mărturisim despre ceea ce am văzut cu ochii noștri, am pipăit cu mâinile noastre.
  • Păcatele ne-au fost iertate, nu mai exista vinovăție și condamnare.
  • Cei dragi noua care au adormit în Hristos sunt mântuiți si ii vom revedea.
  • Trupurile noastre muritoare vor învia.
  • Suntem cei mai fericiți dintre oameni.

(1 Corinteni 15)