Arhive pe categorii: Apologetică

Prietenilor mei agnostici și atei

cobeDe multe ori am auzit de la voi întrebarea: Dacă Dumnezeu există, atunci de ce se ascunde? Realitatea este că Dumnezeu se ascunde. Sunt multe lucruri ascunse în Universul acesta și NASA cheltuie anual 18 miliarde dolari pentru a descoperi o mică parte din ele.

În Biblia pe care o citesc, Dumnezeu se prezintă pe Sine ca un Dumnezeu nevăzut: „Fața Mea nu se poate vedea.” Cu toate acestea, oferă o cale prin care putem să îl vedem: „însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.”

Ideea pe care vreau să o susțin mai departe este că sunt suficiente dovezi, care arată clar existența lui Dumnezeu oricărui om dispus să se uite atent la ele. Voi apela la știință, filosofie și logică.

Știu că mulți v-au cerut să credeți pur și simplu. Să faceți un salt al credinței. Să faceți un bypass raționamentelor care vă împiedică. Schaeffer spune: „Nu cred că este necesar un salt al credinței; există motive întemeiate și suficiente care să indice adevărul creștinismului…Dumnezeu ne închide în realitate. Nu putem scăpa de realitatea a ceea ce este, indiferent de ce credem sau gândim… Realitatea asta despre care vorbesc cunoaște două aspecte: existența autentică a universului și configurația acestuia, apoi ceea ce eu numesc „umanitatea” omului, adică modul meu propriu de a spune că omul este unic. Oamenii au anumite calități ce trebuie explicate.”

Următoarele patru argumente, pe care vreau să le aduc în discuție au la bază aceste două fapte reale: faptul că universul există și faptul că omul este unic.

Scopul meu nu este să conving prin aceste argumente. Așa cum Țuțea spunea „dacă nu e revelat, Adevărul nu e!” Scopul meu este să dărâm bariere care stau în calea revelației.

Primul argument pe care vreau să îl aduc în discuție este argumentul Cosmologic. În forma lui ce mai simplă el sună așa:

Premisa 1: Orice are un început are o cauză.
Premisa 2: Universul are un început.
Concluzia: Universul are o Cauză.

Concluzia este adevărată dacă premisa unu și premisa doi sunt adevărate.

Premisa unu, orice are un început are o cauză, este Legea Cauzalității, principiul fundamental al științei. Fără această lege a cauzalității știința este imposibilă. Cu toate acestea, Craig ne dă câteva argumente în plus::

 1. Ceva nu poate să apară din nimic.
 2. Dacă ceva poate să ia ființă din nimic, atunci devine inexplicabil de ce nu orice sau totul ia ființă din nimic.
 3. Experiența comună și evidențele științifice confirmă adevărul acestei premise.

Premisa a doua, Universul are un început, a fost demonstrată de știința modernă.

 1. Legea a doua a termodinamicii susține că energia totală a universului se consumă.
 2. Astronomii au observat că universul se extinde de la un singur punct.
 3. Arno Penzias și Robert Wilson au descoperit în 1965 radiații cosmice de fond care provin de la Big-Bang și care demonstrează că universul s-a extins pornind de la un singur punct. http://map.gsfc.nasa.gov/universe/bb_tests_cmb.html
 4. Proiectul COBE a descoperit în 1992 variații ușoare ale radiaților cosmice de fond care au determinat expansiunea universului în forma actuală. Aceste variații au fost numite „amprente ale creației” http://map.gsfc.nasa.gov/universe/bb_cosmo_fluct.html
 5. Teoria relativității generale a lui Einstein susține un început absolut pentru timp, spațiu și materie.
 6. Craig mai oferă două argumente de natură filosofică care susțin că Universul are un început:
  1. Un număr infinit de lucruri finite nu poate exista.
  2. Nu poți trece printr-un număr infinit de elemente finite.

Al doilea argument este argumentul teleologic. Forma de bază a acestui argument este:

Premisa 1: Orice design complex implică un designer.
Premisa 2: Universul și viața are un design complex.
Concluzia: De aceea, universul trebuie să aibă un Designer.

Pentru a susține premisa unu, orice design complex implică un designer, Geisler face diferența între modele simple și modele complexe care implică un designer. Modelele simple ca fulgii de zăpadă, cristalele de cuarț, sau Marele Canion nu implică un designer. Modelele complexe ca ceasuri, Muntele Rushmore, Universul sau ființele umane, implică un designer inteligent.

A doua premisă, Universul și viața are un design complex, poate fi demonstrată dacă privim cele două aspecte ale realității: universul și viața. Constantele antropice precum nivelul de oxigen, transparența atmosferei, nivelul dioxidului de carbon, gravitația, etc…demonstrează că Universul este complex și reglat fin astfel încât să suporte viața cel puțin pe planeta Pământ.

Mesajele complexe descoperite în ADN, în 1953 de către Francis Crick și James Watson, demonstrează că orice fel de viață este un design complex. Lenox spune că principala problemă a evoluționiștilor este „să producă o structură lingvistică formată din ordonarea complexă a amino acizilor care formează o proteină.” Originea vieții rămâne un miracol inexplicabil chiar și pentru naturaliști.

Al treilea argument pe care vreau sa îl aduc in discuție este argumentul moral. Geisler formulează argumentul moral într-o forma simplă astfel:

Premisa 1: Fiecare lege are un legiuitor.
Premise 2: Există o lege morală.
Concluzia: De aceea, există un Legiuitor al legii morale.

Există un standard absolut al binelui și răului scris în inima oricărei ființe umane. Ființele umane nu determină ceea ce este bine și rău. Noi descoperim ce este bine și rău. Lewis spune că: “În momentul în care spui că un set de idei morale poate fi mai bun decât altul, tu de fapt măsori ambele după un standard, spunând că unul se conformează mai bine standardului decât celălalt.” Nu există o bază pentru bine și rău pentru cei ce nu cred într-o lege morală obiectiva. Legea morală trebui să aibă o sursă mai mare decât noi înșine deoarece este prescrisă în inimile noastre.

Ultimul argument pe care vreau să îl menționez este argumentul ontologic. Formulat simplu argumentul ontologic afirmă că Dumnezeu este ființa cea mai mare care poate fi concepută. Acest argument este adevărat prin definiție, deoarece dacă ceva mai mare decât Dumnezeu ar putea fi conceput, atunci acesta ar fi Dumnezeu.

Pentru a demonstra acest argument, Anslem (1033-1109) folosește o analogie cu o pictură. Ce este mai mare: ideea artistului sau pictura în sine? Cu siguranță, pictura. În mod similar, dacă Dumnezeu există în minte, atunci ceva mai mare poate fi conceput: Dumnezeu existând în realitate.

În concluzie, Schaeffer sugerează că “ dovezile științifice, filosofice și religioase urmează aceleași reguli.…După ce întrebarea e definită, fiecare dovadă constă în doi pași.

 1. Teoria trebuie să nu se contrazică și trebuie să dea un răspuns fenomenului din întrebare.
 2. Noi, trebuie să fim în stare să trăim consistent cu teoria noastră.”

Din cele patru argumente bazate pe logică, știință și filosofie putem vedea că Dumnezeu trebuie să existe prin El însuși, în afara timpului, a spațiului și a materiei să fie inimaginabil de puternic, inteligent, să fie o persoană care ia decizii și să fie drept. Acest Dumnezeu este cel descris în Biblie. Biblia nu contrazice logica, știința și filosofia.

Putem noi trăi consistent într-o relație cu Dumnezeu descris de Biblie? Potter spune că Dumnezeu din Biblie, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este sursa ideii noastre despre perfecțiune, împlinirea idealurilor noastre în viață. În El vedem:

 1. Unitate și diversitate: “Dumnezeu este perfect unit ca Dumnezeu Unic, și totuși, este în perfectă diversitate în cele trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.”
 2. Libertate și formă: „Cele trei persoane Dumnezeu îi dau Acestuia forme particulare…. Când fiecare dintre aceste trei persoane este credincioasă formei Sale, este de asemenea liberă să fie Dumnezeu. Libertatea est condiționată total de formă. Libertatea totală este moarte.
 3. Dinamism înseamnă că lucrurile nu sunt statice. Acestea se schimbă în relație unele cu altele … Dumnezeu este dinamic și creația Lui este dinamică.”
 4. Relații: Dumnezeu “este personal, este un lucru complet independent de creație, un lucru care izvorăște din faptul că sunt trei persoane în relație unele cu altele.”
 5. Ierarhia nu implică inegalitate de valoare sau de semnificație. În Dumnezeu, Tatăl poruncește, iar Fiul se supune, iar cei doi sunt în aceeași măsură Dumnezeu.”
 6. Nevoile noastre de a fi văzuți, auziți, doriți și a face o diferență își au originea în Dumnezeu. “Fiecare din aceste trei persoane din Dumnezeu împlinește nevoile celorlalte persoane și face acest lucru golindu-se de Sine pentru ceilalți..”
 7. Centrați pe alții: “ Suferim pentru că am stricat lucrurile și am devenit egoiști și morți. Salvarea este Dumnezeu care a venit în creație și care s-a dat pe Sine pentru ca oamenii să primească puterea de a fi re-creați, ca oameni vii, centrați spre alții.”

Nu numai că noi putem trăi consistent în relație cu Dumnezeu descris în Biblie ca și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar numai în relație cu El noi putem deveni din nou ființe umane perfecte, așa cum am fost creați la început, după chipul Lui.

Bibliografie:

 1. Lewis, C.S., Mere Christianity. Harper Collins Publisher: London, 2002.
 2. Potter, Ellis, 3 theories of everything. Destinee Media: Milton Keynes UK, 2012.
 3. Geisler, L. Norman and Frank Turek, I Don’t Have Enough Faith to Be an ATHEIST. Crossway: Wheaton, Illions, 2004.
 4. Lennox, C. John, God’s Undertaker. Lion: Hudson, 2009
 5. Craig, William Lane, Reasonable Faith. Crossway: Wheaton, Illions, 2008.
 6. Geisler, L. Norman and Ronald M. Brooks, When Skeptics Ask. Baker Books: Michigan 2013.
 7. Schaefer, Francis A., A Christian View of Philosophy and Culture, Volume One, A Christian View of Philosophy and Culture. Crossway: Wheaton, Illions, 1982.
 8. Craig, William Lane, On Guard. David C. Cook: Colorado Springs, 2010.

 

Reclame

Nașterea lui Iisus din fecioară – mit sau realitate?

I.              Problema

Evanghelia dupa Luca 1:26-38
Mary announcement„În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea şi a zis: „Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!” Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus. El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat?” Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe; şi ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a şasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Şi îngerul a plecat de la ea.”

Codul lui Da Vinci:
„Biblia, aşa cum o cunoaştem e opera unui singur om. Imparatul Constantin în anul 325 a decis unificarea Romei sub o singură religie, creştinismul. Infuzând lui Iisus omul, magia divină, făcându-l capabil de a face minuni pe pământ, ca şi capabil de înviere Constantin l-a transformat într-un zeu chiar în această lume și astfel i-a spulberat pe ceilalţi zei din ecuaţie.”

II.            Importanța

Gazda unui talk-show popular, Larry King, a fost intrebat odatata, pe cine ar alege daca ar trebui sa aleaga pentru interviu o persoana din istorie. Larry King a răspuns că i-ar place să intervieveze pe Iisus Cristos si că l-ar întreba o singură întrebare: „Te-ai născut întradevăr dintr-o fecioară?” Răspunsul la această întrebare, spune King ar explica istoria pentru mine.

Cea mai mare minune afirmată de creștini este Întruparea. În acest punct unic de cotitură în istorie, Dumnezeu s-a facut om, supranaturalul a invadat natura umană, Creatorul a intrat în creația Sa, Cuvantul s-a facut Trup. Dumnezeu a venit jos, în spațiu și timp, din înălțimile ființei Lui absolute, jos în umanitate, în adâncul naturii create de el, în uterul unei fecioare.

III.           Filosofie: Sunt minunile posibile?

„Secolul nouasprezece  a fost ultima dată când a fost posibil pentru un om educat să creadă în miracolul nașterii din fecioară fără să fie jenat. Sub presiune, mulți creștini educați sunt prea loaili să nege nașterea din fecioară și învierea. Se simt jenați pentru că mintea lor rațională știe că este absurd, așa că preferă mai bine să nu fie întrebați” (Richard Dawkins)

Concepția materialistă

„Materia și spațiul pur și simplu s-a întâmplat să existe și au existat din totdeauna, nimeni nu știe de ce; și această materie, comportându-se într-un anumit fel, pur și simplu s-a întâmplat, dintr-un fel de noroc, să producă creaturi ca și noi care suntem în stare să gândim.” (C.S. Lewis)

Concepția religioasă

„Ceea ce este în spatele universului, este un fel de inteligență diferită de orice altceva cunoscut de noi. Aceasta este conștientă, are scopuri și preferă un lucru în defavoarea altuia. Din acest punct de vedere, el a creat universul, pe de o parte pentru un scop pe care noi nu îl știm și pe de altă parte pentru a produce creaturi ca și el, capabile să gândească”.

IV.          Șiință: Intră minunile în contradicție cu legile naturii?

„Ignoranța cu privire la căile naturii, a condus  oamenii din antichitate sa inventeze dumnezei care sa domneasca peste fiecare aspect al vietii umane”

“Pentru ca exista o lege a gravitatii, universul  poate si se va crea pe sine din nimic”

“Universul nostru și legile lui par a avea un design care este croit sa ne suporte…descoperirile recente cu privire la extrem de fine acorduri a asa multor legi ale universului ar putea sa ne conduca pe cativa dintre noi la vechea idee ca acest mare design este lucrarea unui mare designer…acesta nu este  raspunsul stiintei moderne…universul nostru pare sa fie unul din multele care exista, fiecare cu legi diferite”

“Este greu de sa vezi cum libera voință poate opera dacă comportamentul nostru este determinat de legi fizice, așa că se pare că nu suntem altceva decât niște mașini biologice și libera voință este doar o iluzie”

„Comportamentul uman este așa de complex încât prezicerea lui este imposibilă. De aceea în practică oamenii admit ca au voință liberă.”

(Stephen Hawking – The Grand Design)

„Legile naturii sunt necesare. Fără ele nu am putea diferenția lucrurile supranaturale. De asemnea minunile sunt interventia supranaturalului în natura. Ele nu anuleaza legile naturii ci schimbă mersul normal al lucrurilor.”

Dacă împarți 100 lei inegal între doi beneficiari, legile matematicii ne spun că partea lui A trebuie să depășească jumătatea iar partea lui B să aibă în minus exact aceeași valoare. Cu condiția să nu se interpună un al treilea beneficar C care să fure din banii primilor beneficiari chiar în momentul tranzacției sau după ce aceasta a avut loc. Daca cel de-al treilea beneficar fură din banii primilor doi, legile matematici rămân valabile.

Daca Dumnezeu anihileaza, creeaza sau deviaza o unitate de materie, El creaza în acel punct o nouă situație. Numaidecât Natura se instalează în această nouă situație, o face să se simtă ca acasă, îi adaptează toate celelalte evenimente. Și ea se conformează tuturor legilor. Dacă Dumnezeu crează un spermatozoid miraculos în trupul unei fecioare, el nu încalcă nici o lege. Legile îl preiau numaidecât. Natura este gata pregătită. Urmează sarcina, potrivit tuturor legilor normale, și, nouă luni mai tărziu, se naște un copil.

(C.S. Lewis – Despre Minuni)

V.            IstorieExistă evidențe și mărturii scrise demne de încredere?

Pentru a raspunde la aceste intrebari vom apela la urmatoarele dovezi:

 1. Istoriografie
 2. Istorie
 3. Arheologie
 4. Literara
 5. Credibilitatea autorilor

Cate manuscrise avem pentru Noul Testament?

–          5.656 manuscrise grecesti parțiale și integrale care au fost copiate de mână din secolul doi pana in secolul cinsprezece
–          19.300 de manuscrise in alte limbi (10.000 ale Vulgatei latine si 9.300 de alte versiuni mai timpurii)

Comparat cu alte opere din antichitate:

–          Platon (Tetralogii) – 7 manuscrise
–          Tacitus (Anale) – 20 manuscrise
–          Herodot (Istorie) – 8 manuscrise
–          Sofocle – 193 manuscrise
–          Demostene – 200 manuscrise
–          Aristotel poeme – 49 manuscrise
–          Pe locul doi la mare distanta opera din antichitate cu cele mai multe nanuscrise este Iliada lui Homer, are 643 de manuscrise si primul manuscris dateaza din secolul al treisprezecelea

La ce distanță se află primul manuscris de original?

Manuscrisul John Rylands scris în jurul anului 130 d.Hr., cel mai vechi fragment existent al NT (din Evanghelia dupa Ioan) se afla la Biblioteca John Rylands din Manchester, Anglia

Papirusul Bodmer II (150-200 d.Hr) contine cea mai mare parte a Evangheliei lui Ioan si se afla la Biblioteca Bodmer de Literatura universala

Citatele din scrierile parintilor Bisericii ar putea reconstitui in intregime Noul Testament

–          Clement din Roma (95 d. Hr.)
–          Policarp (70-156 d. Hr)
–          Tertulian (160-220 d. Hr)
–          Origen (185-253 d. Hr)

Peste 32.00 de citate inainte de Cociliul de la Niceea

Cate manuscrise avem pentru Vechiul Testament?
Manuscrisele de la Qumran s-au descoperit în anul 1947 în gratele de pe malul Marii Moarte provin de la o secta evreiasca numita eseeni; sunt cele mai vechi manuscrise (au fost date ca fiind din secolul al II-lea si I î.d.Cr.) ele contin:

 • un sul complet al cartii profetului Isaia;
 • fragmente cuprinzand toate cartile Vechiului Testament, mai putin  Estera;
 • comentarii la textul Vechiul Testament;
 • manuscrisele sectei respective;

Septuaginta (saptezeci)  este traducerea Pentateuhului și a celorlalte cărți ale Vechiului Testament din ebraică în greacă. Ulterior, denumirea s-a extins asupra tuturor cărților Vechiului Testament. Numita asa pentru ca a fost opera comună a șaptezeci de înțelepți evrei, aleși câte șase din fiecare trib. Ea s-a realizat la Alexandria, în secolul al III-lea inainte de Crsitos, sub domnia lui Ptolemeu al II-lea (285-247).

Pentateuhul Samaritean descoperit in 1616 la Damasc. Cel mai vechi manuscris al acestei carti dateaza din 1204.

Vechiul Testament este des citat in Noul Testament in invataturile lui isus si ale apostolilor iar prorfetiile vechiului testament se implinesc intocmai in Noul Testament. Evanghelia dupa Matei are peste 10 citate din Vechiul Testament introduse prin: Ca sa se implineasca ce fusese vestit sau scris

Confirmă arheologia faptele, personajele, locurile si timpurile descrise in Biblie?

Fragmente din Arca lui Noe – au fost descoperite pe muntele Ararat
Ur din Caldeea – cetatea din care a plecat Avraam este  este identificat astazi langa Muqayyar din Irak
Ierihon – cercetarile din 1930 conduse de Garstang arata ca zidurile s-au prabusit in interior Regele David – o inscriptie din secolul al nouălea î. Hr. Care se refera la casa lui David  si Regele lui Israel
Belsatar – În cartea proorocului Daniel, ni se spune ca acesta era împarat al Babilonului. Î
n a doua jumatate a secolului XIX, o multime de tablite cu inscriptii, dezgropate de arheologi, au fost depuse la Muzeul Britanic din Londra, iar pe unele din ele a fost gasit numele lui Belsatar ca Imparat al Babilonului

Confirmă istoria faptele, personajele, locurile si timpurile descrise in Biblie?

Josephus Flavius (37 – 100 d. Hr) a scris despre moartea pe cruce şi învierea lui Isus

“Cam la vremea aceea a aparut Isus, un om înțelept, dacă ne este îngaduit a-l numi om, căci era faptuitor de minuni, un învățător al unora care îndrăgeau adevărul..Pilat l-a osandit la rastignire pe cruce … dar li s-a infatisat viu in cea de-a treia zi asa cum aratasera prorocii” (Antichitati Iudaice)

Tacitus (55-120 d. Hr) a scris despre originile crestinismului   – moartea lui Isus şi prigonirea primilor creştini

”Cristus, intemeietorul acestui nume, a fost osandit la moarte de Pontiu Pilat, procuratorul Iudeei de sub carmuirea lui Tiberiu, insa daunatoarea superstitie, inabusita o vreme s-a ivit iarasi” (Annals)

Pliniu cel Tanar – guvernator al Bitiniei in asia Mica, 112 d. Hr. vrobete despre prigonirea crestinilor

Lucian din Samosata (secolul II) scrie batjocoritor vorbind despre crestini si despre Hristos, dar afirmand existenta lui reală

Sunt autorii Noului Testament demni de incredere?

Scriitorii Noului Testament au scris în calitate de martori oculari: “ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos” (1 Ioan 1:1-3)

Matei si Ioan au fost martori oculari, Luca si Marcu  nu au scris ca martori oculari dar au scris relatările martorilor oculari.

„Fiindcă multi s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănuntită despre lucrurile care s-au petrect printre noi, după cum ni le-au încredintat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început si au ajuns slujitori ai Cuvântului am găsit si eu cu cale prea alesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamăruntul, asupra tuturor acestor lucruri de la obârsia lor să ti le scriu in sir unele după altele”

Ei au scris aceste dovezi si le-au prezentat în prezenta martorilor ostili lor. Pavel vine în fata Împăratului cn argument:  „Împăratul stie aceste lucruri si de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală căci sunt încredintat că nu-i este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colt.”

Ei si-au dat viata pentru a sustine adevarul pe care l-au scris. Din 12 apostoli 11 au murit martirizati iar unul in exil.

VI. Religie: Este nașterea din fecioară derivată din mitologie?

Au existat numeroase religii în care drama anuală (a nașterii miraculoase, a morții și renașterii din natură) atât de importantă pentru viața tribului, constituia, după cum e aproape unanim admis, tema centrală, iar divinitatea – Adonis, Osiris sau altele erau apropae de nedeghizat o personificare a grâului, un „rege al grâului” care murea și învia în fiecare an. Oare Iisus nu e pur și simplu alt rege al grâului?

–          Ei au trăit nu se știe unde și când, în vreme ce Iisus s-a născut în timpul domniei lui Cezar Augustus și a fost crucificat de către Pilat din pont. Iisus este un personaj istoric care a trăit localizat în spațiu și timp.

–          Isus a trăit într-un spațiu și timp unde nu era prezentă nici o umbră de religie a Naturii. Evreii se închinau Dumnezeului nevăzut care a creat întreaga natură. El nu este sufletul și nici altă parte a Naturii, nici dușmanul ei. Natura nu este trupul Său. Natura este Creatia Lui. El nu este un Dumnezeu-natura ci Dumnezeul Naturii – inventatorul, creatorul, proprietarul și supraveghetorul ei.

Religiile Naturale reafirma faptele naturii conferindu-le un prestigiu transcendent. Pe de altă parte religiile antinaturale sau pesimiste, mai civilizate și mai sensibile, precum budismul și hinduismul superior, ne spun că Natura este rea și iluzorie. Starea de Nirvana se obtine prin abolirea tututror poftelor si dorintelor (a naturii umane).

In crestinism Natura este Creatia Lui Dumnezeu. El nu este un Dumnezeu-natura, Natura nu este o iluzie. El este Dumnezeul Naturii – inventatorul, creatorul, proprietarul și supraveghetorul ei.

Multe zeitati au fost raportate printre Greci, Babilonieni si Egipteni ca fiind nascute intr-o maniera neobisnuita, dar pentru marea parte aceste fiinte nici nu au exitat. Datele sunt pline cu elemente de mitologie evidente care sunt total absente in relatarile evanghelistilor. Acestea sunt povestiri despre zei sau zeite care s-au nascut in lume printr-o relatie sexuala intre creaturi ceresti si femei pamantene, sau din unele relatii imorale intre zei si zeite.

„Citind pentru prima data in mod serios Noul Testament, pe cand eram, imaginativ și poetic, absolut însetat de schema Morții și renașterii și dornic să întâlnesc un rege al grâului, am fost înfiorat și uluit de absența apropae totală a unor asemnea idei în documentele creștine.” C.S. Lewis

Dr. Thomas Thorburn  spune:

Toate aceste povesti despre nasteri si conceptii supranaturale, care le intalnim in folclor si in istoria mitologiei (Greaca si Babiloniana) au un singur punct comun –nu evidentiaza similiritudinile ci contrastul complet si disimilritudinile care exista intre istorisirea nasterii lui Isus si povestile care sunt  circulate in diverse cercuri pagane.

VII. Teologie: Este nașterea din fecioară susținută în Biblie?

 • Relatările evangheliștilor Luca și Matei
 • Profeția lui Isaia (7:14)
 • Intruparea: Ioan 1
 • Substituirea: „Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu” (1 Petru 3:18)

VIII. Implicații

Dumnezeu a coborât ca să reurce iarăși și să înalțe cu Sine întreaga Creație ruinată.

Întruparea se repetă la o scara mai mică, cu fiecare din noi atunci când ne naştem din nou în familia lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne locuieşte şi Hristos ia chip în noi.

Este cea mai mare istroisire pe care o putem citi și spune generației noastre și generațiilor copiilor nostri. Dumnezeu s-a facut om, supranaturalul a invadat natura umană, Creatorul a intrat în creația Sa, Cuvantul s-a facut Trup.

Cultul mortilor

Cultul mortilor, se defineste prin grija pe care o au cei vii de a menține, legătura spirituală cu morții lor, de a căuta să le ajute și să le ușureze situația din „lumea de dincolo”. Toate obiceiurile și practicile legate de „marea trecere” se ba­zează pe credința că cei vii pot ajuta prin rugăciuni și fapte bune sufletul celui plecat în veșnicie.

Cultul morților în Biserica Ortodoxă:

 1.  Inmormantarea
  este actul creștinesc de așezare plină de respect a trupului confratelui creștin și a oricărui om, în mormant după ie­șirea sufletului din acel trup. Înainte ca sicriul cu trupul neînsufleţit să fie coborât în groapă, preotul care oficiază serviciul religios face o rugăciune pentru „dezlegarea” celui mort de toate păcatele pe care acesta le-a făcut când era în viaţă. El îl roagă pe Dumnezeu să-l dezlege şi să-l ierte pe cel care a murit, de toate păcatele
  „trupului şi ale sufletului, făcute cu voie, sau fără de voie, cu gândul,
  cu vorba, sau cu fapta.” şi să-l mute în locul unde stau cei drepţi,
  „în loc luminat, în loc cu verdeaţă, de unde toată întristarea, durerea şi
  lăcrimarea au fugit „
 2. Parastasele
  sunt ierurgii speciale (rugaciuni speciale care se fac de către preoti și episcopi cu scopul de a curati, binecuvânta si sfinti pe om), la care trupul
  mortului, nefiind de fată, este simbolizat prin coliva. Verbul grecesc „paristemi” inseamna a se alinia alaturi de cineva, a sta in rand
  cu cineva, a fi camaradul de lupta, apropiatul, tovarasul de sacrificiu al
  cuiva. Deci parastasul este slujba de alăturare, prin rugaciune, celui rnort,
  si infatisare înaintea lui Dumnezeu cu rugaciuni fierbinti, pentru ca El să ierte pacatele celui adormit. Acestea se pot face ori de cate ori voim sa ne rugam pentru cel adormit împreună cu Biserica.
 3. Sarindarele iși trag denumirea de la cuvantul grec „saranda”, care inseamna „patruzeci„. Sarindarul este o pomenire a mortului sau a mortilor timp de patruzeci de zile sau la patruzeci de Sfinte Liturghii.
 4.  Pomenirea este o scurta slujbă făcută pentru cei morți, fie prin
  pronunțarea numelui lor la Proscomidie si prin punerea unei ectenii la momentul potrivit din Liturghia catehumenilor, fie printr-o slujire a pa­rastasului pe scurt, dupa randuiala aratata in Liturghier. In toate cazu­rile, pomenirea, ca si parastasul, este deosebit de atent urmarita de credincios. Zile de pomenire generala a mortilor sunt: mosii de iarna (Sambata,
  26 februarie) Sâmbata dinaintea Duminicii Infricosatei Judecati și moșii de vară – sâmbata dinaintea Duminicii Pogorarii Duhului Sfant, sau Sâmbata Rusaliilor.
 5. Pomenile sunt mesele de milostenie ce se dau în amintirea celui
  adormit, spre folosul oamenilor nevoiași. Ele se transformă în mod greșit, în
  mese de familie, și care nu mai au nicidecum sensul de milostenie. Semnificația
  adevarată a acestor mese care la origine în­semnau milostenie, aveau și au
  menirea ca, împreună cu rugăciunile Bisericii, să ajute și să ușureze situația
  din „lumea de dincolo” a celui mort. Bogdaporste  (Bodaproste) Sl. Bogŭ da
  prostitĭ
  „Domnul să-i ierte (pe morții tăi)” este cuvantul rostit de cei ce
  primesc pomana.
 6. Lumânările sunt aprinse adesea de credincioși, pentru ei și pentru cei adormiti, in locuri special amenajate,
  in interiorul ori in curtea bisericii. Lumina lumanarilor simbolizeaza pe
  Mantuitorul Iisus Hristos, numit in Sfanta Evanghelie „Lumina lumii”,
  cat si invatatura Sa, care este bucurie, dragoste, adevar si viata. Lumina este
  semn al prezentei lui Dumnezeu. Parintele Constantin Coman spune:
  „Dumnezeu este lumina in cel care aprinde o lumanare, iar cel care aprinde o lumanare se arata iubitor de lumina, adica de Dumnezeu.” Cea de-a doua semnificatie a lumanarilor este aceea de jertfa, venita de asta data din partea crestinilor. Lumanarea este ofranda pentru Dumnezeu oferita de credinciosi ca semn de oferire a sufletului lor catre Dumnezeu.

Cultul morților în Biserica Catolică – Purgatoriul
„Cei care mor în harul și prietenia lui Dumnezeu dar imperfect purificați, deși sunt siguri de mântuirea veșnică, suferă după moarte o purificare ca să dobândească sfințenia necesară pentru a intra în bucuria cerului”
Deci daca o persoana care moare „în har și prietenia lui Dumnezeu” și
are încă greșeli personale este impiedicată să intre în rai deoarece nu este
complet purificată. Ea trebuie să treacă printr-o perioada de curațire pentru a
fi complet curată.

Cultul morților în Biserica Mormonă

Biserica Mormonă propovăduieşte posibilitatea salvării şi a vieţii eterne pentru toţi, inclusiv pentru cei care nu ştiau, în timpul vieţii lor, despre Isus Hristos şi despre
plenitudinea evangheliei Sale. Mormonii cred că toţi morţii vor primi ocazia de
a auzi evanghelia în lumea spiritelor şi că fiecare persoană care acceptă
mesajul salvării în lumea spiritelor poate să primească un botez făcut pentru
ei de către un membru viu al bisericii într-un templu. Mormonii încearcă să-şi
găsească datele străbunilor şi ale altora, pentru a se boteza din partea lor şi
a le da ocazia să primească plenitudinea de salvare, dar cred că morţii au
capacitatea de a decide dacă vor accepta acest botez sau nu. Biserica lui Isus
Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă afirmă că înţelegerea sa a doctrinei
salvării pentru morţi şi autoritatea sa de a face botezuri pentru morţi au
venit de la Dumnezeu prin revelaţie.

Versete din Biblie care sunt folosite pentru a susține cultul morțlor:

–       Judecători (XI, 40) “Şi s-a făcut obicei în Israel, ca în fiecare an fiicele lui Israel să meargă să plângă pe fata lui Ieftae Galaaditeanul patru zile pe an.”

–       Ieremia (XVI, 7) „Nu se va frânge pentru ei pâine de jale ca mângâiere pentru cel mort; şi nu li se va da cupa mângâierii ca să bea după tatăl lor şi după mama lor.”

–       (1 Cor. XV, 29) „Fiindcă ce vor face cei care se botează pentru morţi? Dacă morţii nu înviază nicidecum, pentru ce se mai botează pentru ei?”

–     (Luca XVI, 22) Pilda bogatului nemilostiv si a saracului Lazar, rostita de Mantuitorul Isus

–     (Ioan, XX, 21-23) Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi
ţinute.

–      2 Macabei (XII, 43-44)
„Şi strângând bani după numărul bărbaţilor care erau cu el, două mii de drahme de
argint a trimis în Ierusalim, să se aducă jertfă pentru păcat. Foarte bun şi
cuvios lucru pentru socotinţa învierii morţilor! Că de n-ar fi avut nădejde că vor
învia cei care mai înainte au căzut, deşert şi de râs lucru ar fi a se ruga
pentru cei morţi.” (cartea Macabei nu este o carte necanonică)

Biserica Ortodoxa considera ca exista doua judecati: Judecata particulara se efectueaza imediat dupa moartea omului si se vor avea in
vedere faptele sale prezente pana la moarte si Judecata definitiva, obsteasca va avea in vedere in­tregul ansamblu al vorbelor, faptelor si cugetul decedatului cu toate urmarile sale. In intervalul dintre cele doua judecati sufletul mortului nu mai poate face nimic pentru sine dar cei aflati in viata pot sa il ajute prin rugaciuni si milostenii in numele lui. La judecata de apoi (definitiva), nici un ajutor nu poate veni din afara.

Exista doua versete care necesita explicatii:

 1. 1 Corinteni 15:29:  Pavel scire aici pentru cei ce nu cred ca este o inviere a mortilor. Cu  siguranta acestia nu puteau fi crestini deoarece crestinismul are la baza  credinta in Invierea lui Isus. Pe langa alte argumente Pavel apeleaza la practica lor (practica pagana) de a se boteza pentru cei morti.
 2.  Ioan 20:43-44: Ce inseamna oare a lega si a deslega? Matei, 18.15-18, 1 Corinteni 5.11-13, 2 Corinteni, 2. 6-10 arata plicatiile clare ale acestui verset si anume disciplina in biserica care are ca scop pocainta si mantuirea celui disciplinat

Parinții bisericii care au susținut cultul morților:

–     Tertulian (+240) spune : „Noi facem rugaciuni pen­tru cei morti in fiecare an la ziua mortii lor” (De corona militis, 3)

–      Sfantul Ciril al Ierusalimului (+ 386) spunea : „Noi ne rugam pentru Sf. Parinti si episcopi adormiti si in general pentru toti cei mutati inainte de noi, crezand
ca e de foarte mult folos sufletelor pentru care se face rugaciunea atunci cand
sta inainte jertfa cea sfanta si infricosata” (Cateh. 5 mistag., 9, la P.
Deheleanu, op. cit., p. 221).

Versete din Biblie care contrazic cultul morților

 • „Dumnezeu va da fiecaruia dupa faptele lui” (Rom. II, 6)
 • „Pentru ca noi toti trebuie sa ne infatisam inaintea judecatii lui Hristos, ca sa ia fiecare dupa cele ce a facut prin trup, ori bine, ori rau” (II Cor. V, 10)
 • „Cel ce seamana in trupul sau insusi, din trup va secera stricaciune; iar cel ce seamana in Duhul, din Duh va secera viata vesnica” Gal. VI, 8
 • Iar oricine vă va da să beţi un pahar de apă, în numele Meu, fiindcă sunteţi ai lui Hristos, adevărat zic vouă că nu-şi va pierde plata sa„. (Marcu IX.41). Observăm că pentru a beneficia de răsplată, darurile trebuiesc date în Numele Domnului Isus.
 • (Luca XVI, 22) “Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei d acolo să treacă la noi.”

Poate să fie uşurată prin daruri situaţia unui om, la Dreapta Judecată de Apoi?
În primul rând, să observăm că aici există o incorectitudine logică: dacă
rugăciunea de dezlegare rostită la cimitir, l-a dezlegat cu adevărat pe cel
mort de toate păcatele lui, atunci de ce trebuie să ne mai îngrijorăm de soarta
lui în veşnicie?

În Sfânta Scriptură este scris că darurile oferite, nu pot schimba dreptatea lui
Dumnezeu, care este sfânt şi drept şi nu se lasă influenţat de daruri. În Vechiul Testament se spune : „Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic şi înfrficoşat, care nu caută la faţa oamenilor şi nu primeşte daruri.” (Deuterononm, 10.17)

Adevaruri de baza contrazise de cultul mortilor:

1.     Mantuirea se capata prin credinta in Isus nu prin fapte ca sa nu se laude nimeni „Dar dreptatea lui Dumnezeu vine prin credinţa în Iisus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred, căci nu este deosebire. Fiindcă toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava  lui Dumnezeu; Îndreptându-se în dar cu harul Lui, prin răscumpărarea cea în  Hristos Iisus. Pe Care Dumnezeu L-a rânduit (jertfă de) ispăşire, prin credinţa  în sângele Lui, ca să-Şi arate dreptatea Sa, pentru iertarea păcatelor celor mai înainte făcute, Întru îngăduinţa lui Dumnezeu – ca să-Şi arate dreptatea Sa, în vremea de acum, spre a fi El Însuşi drept, şi îndreptând pe cel ce
trăieşte din credinţa în Iisus. Deci, unde este pricina de laudă? A fost înlăturată. Prin care Lege? Prin Legea faptelor? Nu, ci prin Legea credinţei. Căci socotim că prin credinţă se va îndrepta omul, fără faptele Legii.” (Roamani III:22-28)

2. Mântuirea este personală
„Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi.” (Marcu XVI:16)

3. Dumnezeu este drept, El nu acorda mântuirea oamenilor daca cei care rămân în viată au bani pentru a plati preotului deslegarea de pacate, pomenirea mortului și a face pomene în numele mortului.

Webgrafie:

www.ecrestin.ro – Esti sigur? – publicat cu acordul Liga Bibliei, autor Petru Popovici
www.crestinortodox.ro

Dovezile învierii – 2011

I.             Importanța Învierii

“Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” (Ioan 20:25)

Pentru a crede în Isus Hristos, Toma a avut nevoie de dovezi auzite, văzute și simțite. Credința creștină trebuie să aibă la bază dovezi auzite, simțite sau văzute.

Bazele și importanța învierii sunt date de Apostolul Pavel  in 1 Corinteni 15. Dacă n-a înviat Hristos:

 • Propovaduirea noastră este zadarnică
 • Credinţa este zadarnică
 • Suntem martori mincinoși
 • Suntem înca în păcatele noastre
 • Cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi
 • Viața se termină la mormânt
 • Suntem cei mai nenorociți dintre oameni

Miza este mare. E în joc viata noastra, credibilitatea, vina, veșnicia. De aceea este foarte important să avem dovezi auzite, simțite sau văzute.

II.           Teorii care combat învierea

1.     Teoria mitului

Aceasta teorie susține că învierea lui Isus nu a fost un eveniment istoric real ci doar un mit bazat pe modelul diferiților zei ai fertilității din religiile păgâne antice (Ex. Osiris, Adonis, Isis) care „mureau și înviau”.

2.     Teoria mormântului necunoscut

Aceatstă teorie neagă relatarea evangheliștilor cu privire la înmormântarea lui Isus de către Iosif din Arimateia și susține că trupul lui Isus a fost aruncat într-o groapă comună folosită pentru cei executați de către romani.

3.     Teoria unui alt mormânt

Profesorul Kirsopp Lake, unul dintre întemeietorii acestei teorii, susține că femeile nu știau unde fusese înmormântat Isus și s-au dus din greșeală la alt mormânt. În urma faptului că au nimerit la un mormânt gol, au crezut că Ius a înviat.

4.     Teoria legendei

Susține că relatările despre înviere sunt legende care au apărut după mulți ani scurși de la vremea în care a trăit Cristos.

 “Codul lui Da Vinci”  susține  că ”Până la Conciliul de la Niceea Isus a fost privit de urmașii lui ca un profet muritor, un om de seamă și puternic dar cu toate acestea doar un om. Desemnarea lui Isus ca Fiul lui Dumnezeu a fost propusa oficial si votata la Conciliul de la Niceea” “Împăratul Constantin a desemnat și finanțat o nouă Biblie care a omis acele evanghelii care vorbeau despre trăsăturile umane ale lui Cristos și a doctorit celelalte evanghelii care Il prezentau ca Dumnezeu. Evangheliile mai vechi au fost interzise, adunate și arse”

5.     Teoria invierii spirituale

Susține că trupul lui Cristos s-a descompus în mormânt și adevărata Sa înviere a fost spirituală. Martorii lui Iehova au îmbrățișat o formă a acestei teorii. Ei cred că trupul lui Isus a fost distrus de Dumnezeu în mormânt și El a înviat într-un trup imaterial.  O înviere spirituală fără u trup fizic nu ar mai fi înviere.

Relatarea evanghelistului Luca este cea mai clara în combatearea acestei teorii: “Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.” (Şi, după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.) Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau şi se mirau, El le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?” I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagure de miere. El le-a luat şi a mâncat înaintea lor. “ (Luca 24:37-43)

6.     Teoria halucinației

Această teorie susține că martorilor doar li s-a părut că au văzut pe Isus, în realitate aveau halucinații. Halucinația este “Tulburare psihică constând în perceperea unui obiect sau a unui fenomen fără ca acesta să existe în realitate” (DEX 98). Psihologia a demontat aceasta teorie studiind fenomenul de halucinații:

–       halucinațiile apar la persoane schzofrenice, sau paranoice

–       halucnațiile sunt legate de subconștient, experiențe din trecut

–       halucinațiile sunt fenomene individuale, numai o persoană le poate avea la un moment dat

7.     Trupul a fost furat de ucenici

Această teorie susține că ucenicii lui Isus au furat trupul și au născocit povestea cu învierea. Această teorie a fost consemnată și de evanghelistul Matei: “Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani şi le-au zis: „Spuneţi aşa: „Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat.” Şi dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi şi vă vom scăpa de grijă.” Ostaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. (Matei 28:12-15)

Eusebiu (314-318 d. Cr) in caretea sa Demonstratio Evanghelica, combate aceasta teorie folosidn un discurs satiric  imaginar rostit d eucenici:

“Haideți să ne adunăm și să inventăm toate minunile și aparițiile de după înviere pe care nu le-am văzut niciodată și haideți să susținem înșelătoria asta până la moarte! De ce să murim degeaba? De ce să nu ne placă torturile și biciurile aplicate fără nici un motiv îndreptățit? Haudeți să mergem la toate popoarele și să le răsturnăm instituțiile și să le denunțăm zeii. Și chiar dacă nu convingem pe nimeni cel puțin vom avea satisfacția de a atrage asupra noastră pedeapsa pentru înșelătoria noastra”

8.     Autoritățile au furat trupul

Această teorie susține că autoritățile romane și evreiești au mutat trupul din mormântul lui Iosif din Arimateea și l-au pus în alt mormânt pentru a fi păstrat în siguranță. Ucenicii au găsit mormântul gol și au fost convinși că Isus a înviat.

9.     Teoria musulmana a substituirii

Coranul pretinde că Isus nu a fost răstignit pe cruce. In loc să permită ca Isus să fie răstignit, se spune că Alah și-a respectat profetul și L-a salvat prin răstignirea unui spectator care a fost făcut să arate ca Isus. Se ințelege că Simon din Cireana ar fi cel care L-a înlocuit pe Isus. În loc să fie răstignit, Isus s-a înălțat la cer, unde a rămas în viață până la revenirea pe pământ care va avea loc la sfârșitul vrremurilor.

10.  Teoria resuscitării: Isus a leșinat și apoi și-a revenit

Unii pretind că Isus nu a murit pe cruce ci a leșinat. În răcoarea mormântului El și-a revenit din leșin.

III.          Cum putem dovedi învierea?

Sunt două metode pe care le putem folosi pentru a dovedi ceva:

 1. Metoda științifică modernă
 2. Metoda dovezilor istorice

Metoda științifică poate fi folosită pentru a dovedi lucruri repetabile (ex. Gravitația) dar nu este adecvată pentru o persoană sau un eveniment istoric.

Dovezi pe care un tribunal le acceptă
(Art. 64 din codul de procedură penală):

 • Declarații scrise sau orale
 • Mijloace materiale de probă
 • Constatări medico – legale
 • Constatări tehnico-stinţifice
 • Expertize

Art. 64.**) – Mijloacele de proba prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba sunt: declaratiile invinuitului sau ale inculpatului, declaratiile partii vatamate, ale partii civile si ale partii responsabile civilmente, declaratiile martorilor, inscrisurile, inregistrarile audio sau video, fotografiile, mijloacele materiale de proba, constatarile tehnico-stiintifice, constatarile medico-legale si expertizele.

Cine a fost Burebista? Burebista a fost rege al geto-dacilor (82 î.Hr. – 44 î.Hr.), întemeietorul statului Dac. De unde știm?
Declarații scrise
– istorici
Mijloace materiale de probă:
– cetăți
– monezi
– hărți

Cine este Isus Hristos? De unde știm?

Declarații scrise:
Ucenicii lui Isus
au scris despre “ce am auzit, ce am vazut cu ochii nostri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre” (1 Ioan 1)
Istorici din primul secol
: Josephus, a scris despre moartea pe cruce si învierea lui Isus; Tacitus, a scris despre originile crestinismului – moartea lui Isus și prigonirea primilor creștini

„Cam pe la acea vreme, a trait Isus, un om înţelept, dacă ar fi corect sa il numim om, pentru ca el a fost un făcător de minuni, un profesor de la care oamenii au primit adevărul cu plăcere. El a atras la Sine mulţi evrei şi multi dintre neamuri. El a fost Hristosul. Si cand Pilat, la sugestia oamenilor cu vaza dintre noi, l-a condamnat la moarte pe cruce, cei care l-au iubit la nu l-au părăsit, căci le-a apărut viu din nou a treia zi, după cum au prevestit profeţii sfinţi despre acest lucru si alte zece mii de lucruri minunate cu privire la El. Şi tribul creştinilor, numită astfel de la el, nu sunt printre noi astazi?”
Parinţii bisericești au scris despre moartea și învierea lui Isus Hristos
Mijloace materiale de proba: mormantul gol, biserica și viețile transformate

IV.         Dovezile Învierii

1.     Sigiliul roman rupt

“Ei au plecat şi au întărit mormântul, pecetluind  piatra şi punând strajă.” (Matei 27:66)

Sigiliul roman era pus numai in prezenta garzii romane. Cand garda romana punea sigiliul pe ceva, isi punea viata in joc jurand sa protejeze ceea ce era acolo. In acest caz – era trupul lui Hristos. Sigiliul mai era un simbol al sigurantei – reprezenta puterea si marirea Imperiului roman. Oamenilor le era frica de acel sigiliu pentru ca daca acesta s-ar fi rupt, toate fortele de ordine din Imperiul roman ar fi fost mobilizate sa gaseasca faptasul. Cand gaseau vinovatul, il crucificau. Iar la aceste crucificari, sunau din trompete in toata cetatea pentru ca toti sa stie cat de severa era disciplina romanilor cand era vorba de ruperea unui sigiliu.
Cine ar fi avut oare curajul sa rupa acest sigiliu? Ucenicii care au fugit și l-au părasit pe Domnul lor în grădina Getsimani? Petru care s-a lepadat de El cu juramant?

 2.     Piatra mare  data la o parte

“L-a pus într-un mormânt nou, al lui însuşi, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormântului şi a plecat.” Matei 27:60

Ca sa se blocheze o intrare de 1,30 m pe 1,50 m la un mormant era nevoie de o stanca de aproximativ doua tone.
Toti cei patru evanghelisti realteaza despre piatra:

“un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.” (Matei 28:1-2)
“Şi, când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită.” (Marcu 16:4)

Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt.” (Luca 24:2)

“În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt.” (Ioan 20:1)

Cuvintele traduse din greacă folosite de evanghelisti pentru a arata pozitia pietrei, arata ca aceasta a fost rostogolita pe panta in sus la o oarecare distanta de gura momantului.

Daca ucenicii ar fi furat trupul din mormânt, furișându-se în timp ce garda romană dormea, de ce ar fi mutat piatra de două tone în sus pe pantă la o oarecare distanță de mormânt?

 3.     Mormantul gol
“În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru, şi n-au găsit trupul Domnului Isus.” (Luca 24:1-3)

Unde a inceput crestinismul? Unde au propovăduit prima data apostolii despre Invierea Domnului Isus? La Ierusalim. Este ultmul loc unde ei ar fi putut propovadui Invierea lui Isus daca mormantul nu ar fi fost gol. O simplă plimbare de 15 minute până la mormânt ar fi demonstrat contrariul si ar fi fost dovediti mincinosi in fata multimilor.
“Aţi omorât pe Domnul vieţii, pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi; noi suntem martori ai Lui.” (Faptele apostolilor 3:15)

4.     Garda romana a părăsit postul

Liderii evrei religiosi au mers la Pilat si au spus „Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis: „După trei zile voi învia.” Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului: „A înviat din morţi!” Atunci înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.” Pilat le-a zis: „Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.” (Matei 27:62-65).

O straja romana era o unitate de 16 soldati pentru paza. Fiecare dintre acestia fiind o masina de lupta. Fiecare soldat avea in mod obisnuit 3 pana la 5 arme diferite asupra lui. 16 soldati, dispusi pe un patrat – cate 4 pe fiecare latura erau in stare sa protejeze o zona impotriva unui intreg batalion. Atat de bine erau antrenati. Istoria spune ca aveau pene mov si negre pe coifurile lor masive. Si penele acestea mov si negre ajungeau pana la 75 de cm. Motivul pentru care le purtau era ca ii faceau pe soldati sa para de doua ori mai mari decat erau, de la distanta. 16 asemenea barbati au fost pusi sa pazeasca mormantul lui Isus Hristos. Isus era o amenintare atat pentru Evrei cat si pentru Romani. Pilat trebuia sa se asigure ca mormantul ramanea ocupat. Pentru ca daca nu ramanea asa, vestea avea sa ajunga la urechile imparatului, iar Pilat avea sa isi piarda pozitia si puterea.
Evanghelistul Matei relateaza
:  “Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi. …Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate.” (Matei 27:4,11)

Garda romana a parasit postul. Parasirea postului se pedepsea cu moartea.

5.     Veșmintele mortuare din mormânt

“Simon Petru, care venea după el, a ajuns şi el, a intrat în mormânt şi a văzut fâşiile de pânză jos. Iar ştergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fâşiile de pânză, ci făcut sul şi pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat şi el; şi a văzut şi a crezut. (Ioan 20:6-8)

 6.     Arătările confirmate ale lui Cristos

Dar ceea ce i-a convins si pe apostoli si pe credinciosii de la inceputuri de faptul ca Hristos inviase NU era mormantul gol. Nici chiar femeile – Maria si celelalte – au alergat si le-au spus ca trupul lui Hristos nu mai era, Ei nu au spus „A inviat!” ci au spus „I-au luat trupul!”. Faptul ca mormantul era gol nu a convins pe nimeni de inviere. Ceea ce i-a convins cu adevarat pe urmasii lui Hristos de inviere nu a fost mormantul gol si mai degraba faptul ca El li s-a aratat.

Timp de 40 de zile ucenicii, apostolii, urmasii lui au trait langa El, au mancat cu EL „cu multe dovezi”.

“După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu.” (Faptele Apostolilor 1:3)

“Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit. În urmă S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toţi, ca unei stârpituri, mi S-a arătat şi mie.” (1 Corinteni 15:1-8)

Pavel spune: „S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată”. Daca Hristos nu s-ar fi aratat celor 500 de oameni, orice critic din public s-ar fi putut ridica sa ii inchida gura lui Pavel spunand  “arata-mi pe unul macar dintre cei 500 care l-au vazut dupa ce a murit si a fost ingropat, daca pretinzi ca El a inviat”. Pavel ar fi raspuns: „Priviti, majoritatea lor sunt in viata, mergeti si intrebati-i” 

Infatisarile lui Isus au fost cele care au convins pe oameni de invierea lui Hristos.

V.          Impactul Învierii

 1.     Biserica

Într-un intreval scurt de la moartea lui Isus, credința creștină s-a răspândit rapid în toată Palestina și apoi în afara ei, până când a ajuns în toate colțurile Imperiului Roman. Ea a prins rădăcini și a crescut vertiginos chiar în orașul in care Isus a fost răstignit și înmormântat. Putea Biserica supraviețui măcar o săptămână în acest mediu ostil dacă Hristos nu ar fi înviat? În prima lui predică Petru afirmă ca Isus a înviat și 3.000 de oameni au crezut în El. La scurt timp dupa aceasta au mai crezut in el 5.000. Ar fi fost posibila convertirea tuturor acestor oameni daca Isus nu ar fi înviat?

2. Închinarea de duminica

Hotărârea ucenicilor de a muta ziua de închinare din Sabatul evereiesc in prima zi a săptămânii (duinica) a fost un act de curaj, in conditiile in care sabatul trebuia respectat de fiecare evreu, inclusiv de ucenici. Ei au schimbat ziua lor de inchinare duminica, în onoarea Învierii lui Isus Cristos. Invierea lui Isus este sarbatorita de 52 de ori pe an de 2.000 de ani incoace de catre toti crestinii.

3. Botezul

Botezul este mărturia publica si simbolizeaza ca persoana care se boteaza moare cu Cristos prin rastignire, intra in apa ca si cum ar fi ingropata, si incepe o viata noua cu El, iesind din apa asa cum Isus a iesit din mormant prin inviere.

“Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.”(Romani 6:4-7)

4. Cina Domnului

Vinul si painea simbolizeaza moartea lui Cristos pe cruce și sangele sau vărsat pentru pacatele omenirii. Cum este posibil ca bucuria sa însoțească amintirea morții înfiorătoare a întemeietorului unei religii, afara de faptul ca a fost urmata de o inviere care asigură iertarea de pacate și răscumpararea personala a tuturor celor ce cred?

5. Vieți transformate

Ucenicii: Atuci cand autoritatile L-au arestat pe Isus în gradina Getsimani, “toți ucenicii L-au părăsit și au fugit”. În timpul procesului Petru s-a lepădat de Isus de trei ori cu jurământ. Nu peste multe zile ii vedem in cartea Faptele apostolilor marturisind cu curaj ca “voi L-ati omorat pe Domnul vieíi dar Dumnezeu L-a inviat din morti”. Si nu numai ca au marturisit dar si-a dat viata pentru a sustine acest adevar. 11 ucenici a u fost martirizati iar unul din ei (Ioan) a fost exialt pentru credinta lui. Cine si-ar da viata pentru a sustine o minciuna?

Saul din tars, care a devenit apostolul Pavel, nu era prieten cu Hristos. El nu era un urmas al lui Hristos. El era impotriva lui Hristos. Era de neclintit impotriva lui Hristos pentru ca el credea ca Isus Hristos era un Mesia fals. El credea ca Isus predicase numai erezii. Saul era un fariseu. El este numit „fariseul fariseilor”, expresie care se refereau la persoane cu functii inalte in secta fariseilor.  Saul pornise sa distruga biserica. Avea autorizatia sa mearga din oras in oras si sa ii arunce pe crestini in inchisoare. Dar in cartea Faptele Apostolilor, el relateaza ca intr- zi, pe drumul Damascului Isus Hristos i s-a aratat.  Ceva s-a intamplat in viata lui Pavel. Ceva care pur si simplu i-a intors viata pe dos incat peste noapte el s-a transformat. De la a persecuta pe crestini, el a devenit un propovaduitor crestin. Viata lui este una din marturiile cele mai adanci pentru adevarul ca Hristos a fost inviat din morti si ca apoi s-a aratat lui Pavel.  

Vietile schimbate ale celor dintre noi sunt dovezi ale faptului ca a treia zi Hristos a inviat din morti. Oameni saraci sau bogati, educati sau fara scoala, de orice neam si din orice semintie, barbati sau femei, copii, tineri sau batrani, vin la Hristos se caiesc pe pacatele lor, isi pune increderea in Hristos ca Mantuitor si Domn si apar schimbari semnificative in vietile lor. Vietile schimbate reprezinta o marturie a faptului ca in spatele a tot sta faptul ca a treia zi El a inviat din morti, s-a ridicat la Cer si apoi, prin Duhul Sfant vine acum sa locuiasca in vietile noastre.


Dacă Hristos a inviat

 • Propovaduirea noastră este de folos
 • Credinţa este de folos
 • Suntem martori de încredere
 • Pacatele ne-au fost iertate
 • Cei ce au adormit în Hristos sunt mântuiți
 • Trupurile noastre muritoare vor învia
 • Suntem cei mai fericiți dintre oameni

Daca Hristos nu ti s-a aratat si tie, dacă nu ai convingerea că El a murit pentru păcatele tale, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, merită să cercetezi.  În joc este viața ta veșnica și vinovăția ta. Poți sa-I ceri dovezi suficiente, dovezi simțite, auzite sau văzute. El nu te va certa, nu l-a certat nici pe Toma, ci te va invita să pui degetul în mâna Lui, să vezi și să simți semnul cuielor Lui și mâna în coasta Lui să vezi și să simți semnul suliței care l-a strapuns și să nu mai fi necredincios ci credincios.

Bibliografie:

Dovezi în favoarea Învierii, Josh McDowell și Sean McDowell, Editura Scriptum, Oradea 2010

Semnificația morții lui Cristos

Semnificația morții lui Cristos

Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi
(1 Corinteni 15:1-4)

Teorii actuale care contesta moartea lui Cristos

Teoria musulmană a substituirii

Coranul pretinde că Isus nu a fost răstignit pe cruce. In loc să permită ca Isus să fie răstignit, se spune că Alah și-a respectat profetul și L-a salvat prin răstignirea unui spectator care a fost făcut să arate ca Isus. Se ințelege că Simon din Cireana ar fi cel care L-a înlocuit pe Isus. În loc să fie răstignit, Isus s-a înălțat la cer, unde a rămas în viață până la revenirea pe pământ care va avea loc la sfârșitul vrremurilor.

Teoria leșinului

Unii pretind că Isus nu a murit pe cruce ci a leșinat. În răcoarea mormântului El și-a revenit din leșin.

Istorici din primul secol: Josephus, a scris despre moartea pe cruce si învierea lui Isus; Tacitus, a scris despre originile crestinismului – moartea lui Isus si prigonirea primilor crestini.
Parinţii bisericesti au scris despre moartea si învierea lui Isus Hristos
Ucenicii lui Isus au scris despre “ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipait cu mâinile noastre” (1 Ioan 1)

Relatarea evangheliștilor în legătură cu răstignirea lui Cristos

In gradina Ghetsimani Isus se roaga pregatindu-se pentru evenimentele ce aveau să vină (Matei 26:38,39)

 • Se roagă dacă este cu putință să fie scutit de ceea ce avea să I se întâmple
 • Deși îi este foarte greu accepta voia Tatălui
 • A ajuns într-un chin ca de moarte … sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge, cari cădeau pe pământ (Luca 22:44)

In gradina Getsimani Isus este tradat si parăsit de proprii ucenici

 • Pentru treizeci de arginti, Iuda aduce o gloata mare cu sabii și ciomege care îl arestează pe Isus (Matei 26:47,48)
 • Toți ucenicii îl părăsesc “Voi bate Păstorul și oile trumei vor fi risipite” (26:31,56)
 • Petru se leapădă de Isus de trei ori cu jurământ

Procesele lui Isus

După trădarea și arestarea Sa, Isus a trecut prin 6 procese distincte înainte de a fi răstignit.

 • Înaintea lui Ana – bătrânul mare preot

L-au dus întâi la Ana; căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Marele preot a întrebat pe Isus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui…. Ana L-a trimis legat la marele preot Caiafa. (Ioan 18:13-24)

 • Înaintea lui Caiafa – marele preot numit de romani
 • Înaintea Soborului

Când s-a făcut ziuă, bătrânii norodului, preoţii cei mai de seamă şi cărturarii s-au adunat împreună şi au adus pe Isus în soborul lor. (Luca 22:66)

–       Înaintea guvernatorului Roman Pilat din Pont (Matei 27:2)

“după ce L-au legat, L-au dus și L-au dat pe mâna dregătorului Pilat din pont”

 • Înaintea lui Irod

Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă Omul acesta este galileean. Şi când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, L-a trimis la Irod, care se afla şi el în Ierusalim în zilele acelea. (Luca 23:6,7)

–       Din nou înaintea lui Pilat din Pont (Luca 23:11-25)

“Irod, cu ostaşii lui de pază, se purtau cu El cu dispreţ; şi, după ce şi-a bătut joc de El şi L-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, L-a trimis înapoi la Pilat. (Luca 23:11)

Capetele de acuzare aduse de evrei:

De ce atâta preocupare pentru un singur om? În timp ce evreii erau preocupați de implicațiile religioase ale acțiunilor lui Isus, romanii erau mult mai interesați de politică, economie și autoritatea Romei.

 • A amenințat că va distruge Templul  “La urmă au venit doi şi au spus: „Acesta a zis: „Eu pot să stric Templul lui Dumnezeu şi să-l zidesc iarăşi în trei zile.” (Matei 26.61)
 • Este un făcător de rele “Pilat deci a ieşit afară la ei şi le-a zis: „Ce pâră aduceţi împotriva Omului acestuia?” Drept răspuns, ei i-au zis: „Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu L-am fi dat noi în mâinile tale.”” (Ioan 18:29,30)
 • Instigare la revoltă
 • Interzice evreilor să plătească taxe Cezarului
 • Pretinde a fi Hristosul Fiul lui Dumnezeu
 • S-a făcut pe Sine Rege  

 “Şi au început să-L pârască şi să zică: „Pe Omul acesta L-am găsit aţâţând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului şi zicând că El este Hristosul, Împăratul.”” (Luca 23:2)

Primele patru capte de acuzare erau false, aduse de martori mincinoși care au răstălmăcit învățăturile și lucrările Domnului. Față de aceste capte de acuzare Isus nu răspunde.

Ultimele două capete de acuzare sunt adevărate. Față de aceste capte de acuzare Isus pledează vinovat, lucru care ii atrage condamnarea la moarte prin răstignire.

Marele preot s-a sculat în picioare şi I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceştia împotriva Ta?” Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: „Te jur, pe Dumnezeul cel Viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.” Atunci marele preot şi-a rupt hainele şi a zis: „A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum aţi auzit hula Lui. Ce credeţi?” Ei au răspuns: „Este vinovat, să fie pedepsit cu moartea.” (Matei 26:62-66)

Isus S-a înfăţişat înaintea dregătorului. Dregătorul L-a întrebat: „Eşti Tu „Împăratul iudeilor”?” „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt.” (Matei 27:11)

Moartea prin răstignire

Citim ca Hristos a murit prin cruficicare. Crucificarea era probabil una dintre cele mai crude moduri de a muri pe care le putea suporta un om. Era o moarte atat de oribila incat cetatenii romani erau scutiti de la asa ceva. Era de asemenea ceva de care se temeau si evreii. Pentru evrei a fi crucificat sau spanzurat de un copac insemna a fi blestemat de Dumnezeu.

Biciuirea (Matei 27:26) la romani era o pedeapsa care se aplica inainte de crucificare. Victima era dezbracata de hainele sale și legata de un stalp cu minile prinse deasupra lui sau uneori aruncat la pamant. Gărzile stateau în picioare de fiecare parte a victimei si il bateau in mod progresiv cu un bici (flagel) făcut din piele cu bucăţi de plumb şi oase inserate în capetele lui. In timp ce evreii permiteau doar 39 de lovituri de bici, romanii nu aveau astfel de limită. Cand biciul lovea spatele, era apoi tras in asa fel incat sa se desprinda bucati de piele si de carne din spinarea celui lovit. Cand centurionul de serviciu decidea ca prizonierul este aproape mort, el opreste biciuirea.

O astfel de durere a trebuit sa indure Hristos. Apoi, dupa biciuire, este scris (Matei 27:29) ca I-au pus o cununa de spini. Se luau crengi dintr-un copac care aveau spini așa de lungi și se impingeau sau se zdrobeau de capul prizonierului asa incat spinii sa treaca prin piele, in muschi. Dupa ce i-au pus coroan de spini pe cap, soldatii au inceput sa-si bata joc de Isus spunand: „Plecaciune, regele iudeilor” De asemenea L-au scuipat si L-au batut cu o trestie inainte de a-L duce sa fie rastignit.

Apoi Isus a fost fortat sa-si care crucea (Ioan 19:17). Lemnul crucii putea sa aiba o greutate de 25-50 kilograme si era legat de umerii victimei pe partea superioara a spatelui, zona deja acoperita de rani profunde in urma biciuirii. Cand nu a mai putut sa care lemnul, probabil ca a cazut sub el, romanii au prins un trecator, pe Simon din Cirene, si l-au fortat sa duca crucea in locul lui Isus.

Odata ajunsa la locul executiei persoana condamnata era pironita sau legata pe curce. Este scris despre cuie lungi care au fost trecute prin mainile Lui, (Ioan 20:25). Piroanele erau batute prin incheietura miinii, ca sa sustina greutatea corpului.

Este scris ca nu i-au zdrobit picioarele lui Isus (Ioan 19:31-34). Cand voiau sa induca moartea mai rapida, zdrobeau picioarele victimei ca sa nu se mai poata ridica sa inspire aer. Si totusi, Isus, din cauza biciuirii si a ceea ce indurase era deja mort. Nu a fost nevoie sa i se zdrobeasca picioarele. Profetia din Vechiul Testament a fost ca nici un os sa nu ii fie zdrobit. Asa ca daca Hristos nu ar fi fost mort la acel moment, ar fi trebuit sa i se zdrobeasca oasele tibiilor ca sa moara.

Este scris ca i-a fost infipta o sulita in coasta (Ioan 19:34) si acesta era modul in care de multe ori se confirma moartea si asigurarea ca cineva era mort. Si cand au infipt sulita in Hristos, apa si sange au curs separat. Acesta este cel mai sigur semn al mortii – cand cele doua curg separat.

Romanii aveau patru tipuri de tortionari (calai). Fiecare dintre ei trebuia sa semneze ordinul de executie. Fiecare dintre ei, toti patru, analizau trupul ca sa se asigure ca acea persoana era moarta. Si apoi toti semnau pentru ca daca persoana data jos de pe cruce nu era moarta, atunci chiar aceste garzi romane si chiar acesti tortionari erau pedepsiti de catre romani. Asa ca atunci cand L-au dat jos pe Hristos de pe cruce, ei stiau ca era mort.

El a murit, luand asupra lui povara pacatelor noastre si ale intregii omeniri.

Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. (Isaia 53:4,5)

 • Intunericul de la 13-15 (Matei 27:45)
 • Abandonarea lui Isus pe cruce „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu pentru ce m-ai  parasit?” (Matei 27:46)
 • Perdeaua dinluntrul Templului s-a rupt in doua de sus pana jos (matei 27:51)
 • Cutremurul de pamant  si despicarea stancilor
 • Deschiderea mormintelor si Invierea sfintilor (52,53)
 • Recunoașterea soldatului Roman „Cu adevarat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu” (54)

Relatarea evangheliștilor în legătură cu Înmormântarea lu Cristos

Întâmplări și obiceiuri relevante și măsurile speciale de precauție luate de către cei ce l-au răstignit pe Cristos pentru a se asigura că trupul său rămâne în mormânt

Evreii aveau un ritual pe care il respectau cand ingropau pe cineva. Intotdeauna era nevoie de doua persoane pentru acest lucru (Nicodim si Iosif). Apoi luau trupul si o bucata de panza de 30 de cm in latime. Pentru mort se foloseau trei tipuri de imbracaminte. O piesa era pentru jurul capului pentru a tine gura inchisa. O alta venea in jurul corpului, si o a treia peste cap. Apoi conform relatarilor evanghelistului Ioan s-au folosit100 litre romane, aproximativ 35 de kilograme, de mirt si aloe. Solutia pentru imbalsamare avea o consistenta gumata sau ca de ciment. Cand era indreptat trupul, incepeau sa o amestece si apoi sa infasoare trupul incepand de la picioare. Intre straturi se punea acea solutie gumata. Puneau solutia aceasta sub brate si apoi lipeau bratele de corp, incepeau de la degete, infasurau gatul si apoi foloseau bucati separate pentru cap si pentru bucata de panza care venea sub barbie pentru a tine gura inchisa. In acest fel a fost ingropat Hristos. (Ioan 19:38-42)

O piatra mare a fost rostogolita la intrarea in mormantul de piatra. Scriptura spune ca piatra aceasta era foarte mare. Expresia din limba greaca s-ar traduce cu: “Ooh, ce piatra uriasa!”. In mod normal, ceea ce faceau oamenii era sa rostogoleasca piatra in fata intrarii si asa s-a intamplat – era o piatra mare, o stanca pe care au rostogolit-o in fata intrarii. Ca sa se blocheze o intrare de 1,30 m pe 1,50 m la un mormant era nevoie de o stanca de aproximativ doua tone. (Matei 27:60)

Dupa asta este scris ca a fost adusa o unitate de soldati care sa pazeasca. Liderii evrei religiosi au mers la Pilat si au spus „Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis: „După trei zile voi învia.” Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului: „A înviat din morţi!” Atunci înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.” Pilat le-a zis: „Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.” (Matei 27:62-65). O straja romana era o unitate de 16 soldati pentru paza. Fiecare dintre acestia fiind o masina de lupta. Fiecare soldat avea in mod obisnuit 3 pana la 5 arme diferite asupra lui. 16 soldati, dispusi pe un patrat – cate 4 pe fiecare latura erau in stare sa protejeze o zona impotriva unui intreg batalion. Atat de bine erau antrenati. Istoria spune ca aveau pene mov si negre pe coifurile lor masive. Si penele acestea mov si negre ajungeau pana la 75 de cm. Motivul pentru care le purtau era ca ii faceau pe soldati sa para de doua ori mai mari decat erau, de la distanta. 16 asemenea barbati au fost pusi sa pazeasca mormantul lui Isus Hristos. Isus era o amenintare atat pentru Evrei cat si pentru Romani. Pilat trebuia sa se asigure ca mormantul ramanea ocupat. Pentru ca daca nu ramanea asa, vestea avea sa ajunga la urechile imparatului, iar Pilat avea sa isi piarda pozitia si puterea.

Biblia spune ca mormantul a fost sigilat. Sigiliul roman era pus numai in prezenta garzii romane. Cand garda romana punea sigiliul pe ceva cu insemnul imprimat, ei isi puneau viata in joc jurand sa protejeze ceea ce era acolo. In acest caz – era trupul lui Hristos. Sigiliul mai era un simbol al sigurantei – reprezenta puterea si marirea Imperiului roman. Oamenilor le era frica de acel sigiliu pentru ca daca acesta s-ar fi rupt, toate fortele de ordine din Imperiul roman ar fi fost mobilizate sa gaseasca faptasul. Cand gaseau vinovatul, il crucificau. Iar la aceste crucificari, sunau din trompete in toata cetatea pentru ca toti sa stie cat de severa era disciplina romanilor cand era vorba de ruperea unui sigiliu.

Si totusi ceva s-a intamplat, ceva care a transfomat vietile a miliarde de oameni de pe intreg pamantul. Mormantul a fost gasit gol si ca Hristos a fost inviat din morti si s-a aratat multora dintre ucenicii Lui.

 1. Sigiliul a fost rupt
 2. Garda romana a tremurat de frica si strajerii au ramas ca niste morti. A fost un cutremur.
 3. Un inger al Domnului cu infatisarea ca fulgerul si imbracamintea alba a venit si a pravalit piatra.
 4. Trupul lui Isus a disparut! Mormantul este gol!
 5. Tesaturile erau impaturite si asezate intr-un anumit loc in mormant.
 6. Garda romana a parasit postul, jumatate din ei au stat la mormant iar ceilalti au plecat la Marele Preot ca sa ii dea de stire
 7. Isus s-a aratat ucenicilor, a mancat cu ei, i-a invatat (Maria, Ucenici, Toma si apoi la peste 500 de frati)

Semnificația morții lui Cristos

1. Ispășire pentru păcate

Isus este prezentat ca Mielul lui Dumnezeu care ridica pacatele lumii (Ioan 1:29) A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!
Isus este prezentat ca Marele preot care intra in Sfanta Sfintelor cu insusi sangele sau  “Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică.” (Evrei 9:11,12)
Actul profetic al cinei Domnului „Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.” (Matei 26:27,28)

2. Relație cu Dumnezeu

Imagini
Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos (Matei 27:51)

Perdeaua se afla in Templu si separa locul prea Sfant, locul prezentei lui Dumnezeu. Era un simbol al despartirii omului de Dumnezeu. Singura persoana care putea trece de acea bariera era Marele Preot, o singiura data pe an. Accesul la Dumnezeu era extreme de limitat. Prin mosartea lui Isus pe cruce perdeaua din Templu s-a rupt, simbol ca accesul la Dumnezeu nu mai este limitat. Dumnezeu ne face o invitatie valabila si pentru noi astazi. Putem veni la El pentru iertare si viata noua.

3. Viață veșnică

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. (Ioan 14:1-3)

4. Izbavire de păcat

“Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.”
(Romani 6:6)

De ce sunt ipocriți atât de mulți oameni religioși?

1. Ce este ipocrizia?
DEX: Persoană care se arată altfel de cum este; om prefăcut, fățarnic.
“Maladia cea mai raspandita a speciei umane”
“Ipocritul confunda morala cu discreția. Drama lui nu e ca se simte mereu îndemnat să greșească, ci că nu-și poate camufla perfect greșelile”
“Ipocritul nu-și regretă relele: “se jenează” doar de exisetnța lor și de ecoul lor posibil în conștiința altora”
“Ipocritul care se indreptateste inaintea altor oameni e ipocrit de duzina.
“Ipocritul de anvergura nu se multumește in a-si falsica portretul in ochii celorlati: marea lui reusita e sa și-l falsifice în chiar ochii săi”
“Ipocritul de anvergură e sincer mirat de suspiciunile celor din preajmă: e o victima, un om de ispravă hăituit de un univers răutăcios, de prieteni neiubitori, de o familie neînțelegătoare.”
(Minima moralia – Andrei Pleșu)
 
2. Exemple de ipocrizie:
Lorna Jones , studenta in domeniul media, din Marea Britanie, spune ca ceea ce  a indepartat-o de crestinism a fost ca unii din prietenii ei, care se considerau crestini, erau ipocriti. Iesea in oras cu ei, acestia consumau alcool, se drogau, iar a doua zi veneau la biserica si cantau cantari de lauda la adresa divinitatii. Lorna, vazand aceste lucruri, habar nu avea ce se intampla si se intreba, cum de poti fi mandru ca te droghezi si apoi vii la biserica bine dispus. Observand aceste lucruri, ea si-a dat seama ca crestinismul, nu era ceva real, iar oamenii doar se prefac, astfel, Lorna pierzandu-si interesul pentru crestinism.

Vaticanul, acuzat de ipocrizie de Bogdan MUNTEANU | 28 mai 2010
Amantele secrete ale preoţilor italieni i-au cerut papei Benedict al XVI-lea să anuleze regula celibatului. În realitate, foarte mulţi nu reuşesc să-şi stăpânească impulsurile sexuale naturale. În cele mai fericite cazuri, preoţi catolici trăiesc ani de-a rândul cu amante, în „familii secrete”. În alte situaţii, ei ajung să abuzeze copii. Oficial, Vaticanul respinge existenţa unei legături de cauzalitate între abuzarea copiilor şi regula celibatului. De la începutul anilor `50 până în 2002, numai în SUA s-au înregistrat peste 10.660 ale unor preoţi şi diaconi catolici asupra unor copii, potrivit unui raport comandat de Conferinţa Episcopilor Catolici.

Exemplul unui om cu care am vorbit recent: Nu-i asa ca religia este o afacere? Preotul din sat stoarce bani de la sateni din care isi construieste vile si isi cumpara mașini de lux. M-am hotărât sa nu ii mai dau nimic cand vine la boboteaza. Am sa ii spun pe fata ceea ce gândesc despre el.

Exemplul actual: cand ne intalnim cu cineva, il salutam crsestineste iar dupa despartire il barfim

3. Ce spune Isus despre ipocrizie? (Luca 18:9-14)
Fariseul ipocrit cu care avem de a face in pilda sta in Templu in picioare in fata lui Dumnezeu la rugacine îndreptățindu-se: el i-a convins de mult pe alții că este un om drept, nici el nu mai are dubii asupra lui însuși, problema cu care se confrunta acum în rugăciune este să îl convingă și pe Dumnezeu.

Isus vorbeste despre carturari si farisei (oamenii religiosi din acea vreme) folosind cuvinte foarte grele, cuvinte care le demasca ipocrizia: „Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute. Povăţuitori orbi, care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila! Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi curăţaţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătare. Fariseu orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie.” (Matei 23:23-27)

Nu era fariseul hraparet (escroc), nedrept sau preacurvar?
Afirmatiile lui nu sunt adevarate. Isus spune despre ei: daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia

Poate un om sa nu fie nedrept, hrapaet (escroc) sau preacurvar?
Omul se naște in pacat: Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea
Prin respectarea legii si implinirea ritualurilor religioase nu poate sa isi schimbe natura pacatoasa
Isus ii spune lui Nicodim: trebuie să te nasti din nou (ce este nascut din carne este carne si ce este nascut din Duh este Duh)
Dupa nasterea din nou crestinul un mai este prin definitie nedrept, hraparet, preacurvar. Dca se intamla sa cada in unul din aceste pacate nu il musamalizeaza ca sa nu il vada altii ci il marturiseste inaintea lui Dumnezeu si inaintea unui frate daca e cazul.

Poate omul sa îl convingă pe Dumnezeu de propria neprihanire?
Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face. (Evrei 4:13)
Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti, ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul. Ştii când umblu şi când mă culc, şi cunoşti toate căile mele. Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul. (Psalmul 139)
Postea fariseul de doua ori pe saptamana si dadeau zeciuiala din toate veniturile?
Da, ei indeplineau cu strictete toate ritualurile. Isus spune despre ei: “daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen”

Este acesta un lucru bun?
Da Isus spune despre aceste lucruri: ”să nu le lăsaţi nefăcute”

De ce un indraznea vamesul sa iși ridice ochii spre cer? Vamesul se vede pe sine un numai ca un pacatos dar ca si cel mai rau dintre toti pacatosii.

De ce se batea cu pumnul in piept, ce obicei era acesta?
Rugăciunea vamesului este un apel umil pentru iertare. Termenul “ai mila” este asociat cu conceptul de cerere de ispăşire

Cum poate fi socotit un om neprihanit?
Invocand mila lui Dumnezeu, iertarea si acceptand ispasirea facuta de Isus ca singura solutie pentru a fi socotit neprihanit. Un om poate fi neprihanit numai daca se naste din nou.

De ce vamesul a fost socotit neprihanit si fariseul nu?
Vamesul s-a smerit si a invocat mila lui Dumnezeu (iertare si ispasire) ca singura solutie pentru viata lui

Ce este smerenia proprie?
A un cauta onorurile celorlalti.

Ce este inaltarea proprie?
Sa faci un scop in viata din onorurile primite de la ceilalti.

Ce este smerenia care vine de la Dumnezeu?
Uneori Dumnezeu ingaduie suferinta, esec in viata noastra pentru a ne invata smerenia. Alteori Dumnezeu isi revarsa mania peste cei ce nu asculta de El

Ce este inaltarea care vine de la Dumnezeu?
Dumnezeu onoreaza semerenia, credinta si ascultarea noastra.

4. De ce sunt creștinii în special acuzați de ipocrizie?
Crestinii sunt adesea acuzati de ipocrizie deoarece, in general, multi oameni cred ca a deveni crestin, inseamna a te transforma. Daca afirmi si sustii ca a fi crestin inseamna a te schimba, oamenii din jur abia asteapta sa vada acest lucru. Ceilalti din jur privesc la biserica crestina si la membrii ei si ii intreaba: “Care sunt semnele unei vieti transformate? Care este diferenta?” Daca ei vad cu adevarat o schimbare in modul de viata a unuia care tocmai a devenit crestin, atunci vor afirma cu uimire: “Intr-adevar, iti schimba viata in mod real!” Dar cand vad oameni care sustin ca sunt crestini dar traiesc cu totul altfel decat ar trebui, atunci intreaba descurajati: “Unde este adevarul in afirmatiile voastre?”

5. Care este diferenta dintre religie si crestinism?
Exista o mare diferenta intre religie si crestinism. Religia este o povara pe care multi oameni o poarta; ea iti dicteaza ce trebuie sa faci si ce nu, la ce lucruri sa renunti chiar daca tie nu-ti place si sa accepti alte lucruri care nu-ti plac. Dar crestinismul nu este o religie in acest sens; nu se refera la incercarile noastre de a-L multumi pe Dumnezeu. Crestinismul reprezinta, de fapt, o relatie cu Dumnezeu. Asadar, in locul unei poveri a religiei, o asemenea relatie de sustine in momentele grele ale vietii.
Diferenta dintre cele doua este ca pentru a deveni o persoana religioasa, trebuie sa promiti ca vei face multe lucruri; dar pentru a deveni crestin iti spui: “este nevoie de o relatie cu Dumnezeu.” Pentru a intra in relatie cu Dumnezeu ai nevoie de iertare; dupa ce primesti acea iertare te vei schimba; astfel tu nu iti castigi statutul de crestin facand anumite lucruri, ci datorita iertarii primite si datorita aceste relatii Dumnezeu iti schimba viata. Crestinismul nu doar iti spune ce sa nu faci, ci iti schimba propriile dorinte.

6. Este ipocrizia creștinilor o barieră în calea acceptării credinței creștine?

Multi oameni sunt impiedicati sa creada in Cristos datorita ipocriziei oamenilor religiosi

7. Cum poți dărâma bariera ipocriziei atunci când vestești Evanghelia?
Lorna Jones , studenta in domeniul media, din Marea Britanie marturiseste ca a inceput sa-si puna intrebari existentiale cu privire la natura universului si la natura ei umana; in cele din urma a inceput sa citeasca Biblia, gasind acolo raspunsurile la intrebarile pe care ea le cauta. Treptat, viata ei a inceput sa se schimbe, cunoscandu-L din ce in ce mai mult pe Dumnezeu. Mai tarziua si-a dat seama ca nu a avut o atitudine potrivita cand a privit la asa zisii prieteni “crestini”. Ea de fapt a realizat ca a gresit uitandu-se la oamenii din jur si nu la Dumnezeu.

Ești un exemplu pentru cei din jur in ganduri, vorbe şi fapte.
Când oamenii privesc la oameni, îndrepți ochii lor spre Dumnezeu.

Bibliografie:
Minima Moralia – Andrei Plesu, Humanitas, 1994
Încântat de întrebare – Innovista International, 2006

Religiile lumii

 1. Care sunt adevărurile de bază?  
 2. Cum poți verifica adevărurile spirituale?

Răspândirea actual a principalelor religii ale lumii este:

Creștinism:               2.1 miliarde
Islamism:                   1.5 miliarde
Hinduism:                 900 milioane
Budism:                     376 milioane
Iudaism:                    14 mililioane
Atei și alte:                1.9 miliarde

 1. Care sunt adevărurile de bază?

Cine este întemeietorul?

 • Iudaism: Avraam, Isac, Iacov, Moise
 • Hinduism: nu putem identifica un singur întemeietor
 • Budism: Budha (558 î. Hr. –  478 î.Hr)

Buda nu se declara nici profet, nici trimis ci simplu “trezitul=buddha” si pornind de la acest nume el se considera pe sine calauza si maestru spiritual. Propovaduirea lui are drept scop eliberarea oamenilor. Acest scop face din mesajul sau o religie si din personajul istoric printul Siddharha o fiinta divina.

Fiu al unui rege el s-a casatorit la varsta de 16 ani, a  parasit palatal la varsta de 29 ani, a avut “trezirea desavarsita si suprema” la varsta de  35 ani. A propovaduit tot restul vietii si a murit la varsta de 80 de ani.

Cele patru adevaruri nobile si Calea de mijloc este mesajul central al propovaduirii lui Buddha:

Totul este suferinta
Originea suferintei este in dorinte si pofte
Elibereare de durere consta in abolirea poftelor. Ea echivaleaza cu Nirvana.
Al patrulea adevar reveleaza caile (8 la numar) care duc la incetarea suferintei
– punct de vedere sau opinie corecta
– gandire corecta
– vorbire corecta
– activitate corecta
– mijloace de existenta corecte
– efort corect
– atentie corecta
– concentrare corecta

 • Creștinism: Isus Hristos
 • Islamism: Mahomed (567-632)          

Nascut la Meca in anul 567, Mahomed rămâne orfan la 6 ani si este crescut mai intai de bunicul sau apoi de unchiul sau dupa mama. La 25 de ani intra in slujba unei vaduve bogate, Hadige, cu care se casatoreste si are sapte copii. Dupa moartea sotiei lui care era cu aprope 20 de ani mai in varsta isi mai ia inca 9 neveste.

In anul 610 are prima revelatie, dupa lungi perioade de retragere spirituala in pesteri. Vreme de trei ani comunica mesajele doar familiei, dar in anuul 613, ingerul ii porunceste sa fac publice revelatiile si Mahomed incepe sa predice punand accentul pe puterea si marinimia lui Dumnezeu si iminenta judecatii. El dorea sa isi trezeasca concetatenii si sa-i convinga ca trebuie sa il venereze numai pe Allah pe care ei oricum il recunosteau ca si creator al cerului si al pamantului si chezas al fertilitatii.

Mahomed nu a intampinat opozitie pana cand nu a inceput sa predice impotriva zeitatilor din acea vreme. La inceput el recunoaste zeitatile acelei vremi: “ele sunt zeite sublime si mijlocirea lor e cautata pe buna dreptate de oameni”, dar apoi recunoasste ca atunci cand a rostit acest mesaj a fost amagit de  Diavolul si il inlocuieste cu: “Ele sunt doar niste nume goale, cu care voi, parintii vostri le-ati numit. Dumnezeu nu le-a dat nici o putere”

Mahomed are o calatorie mistica la cer, ajunge inaintea lui Alah si acesta ii incredinteaza coranul si o anumita stiinta esoterica, pe care nu trebuie sa o comunice credinciosilor.

In anul 630, cu o armata de 10.000 de oameni, profetul ocupa cetatea Meca. Distruge idolii, purifica templele si ia toate privilegile inchinatorilor la idoli. Isi instaureaza capital statului theocratic la Medina. Pe 8 Iunie 632, cade bolnav si moare in bratele sotiei sale favorite Aisa.

Care sunt textele sacre?

 • Iudaism: Scripturile – vechiul Testament
 • Hinduism: Vedele

Există patru Vede: Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda şi Atharva Veda. Vedele sunt textele de bază ale hinduismului. Tradiţional textul Vedelor a fost contemporan cu universul. Oamenii de ştiinţă au stabilit că Rig Veda, cea mai veche dintre cele patru Vede, au fost compus circa 1500 î.Hr., şi codificata aproximativ 600 î.Hr. Este necunoscut atunci când a fost în cele din urmă scrisa, dar acest lucru a fost, probabil, la un moment dat după 300 î.Hr. Vedele contin imnuri, incantaţii, şi ritualuri vechi din India.

Upanishadele sunt o continuare a filosofiei vedice, şi au fost scrise între 800 şi 400 î.Hr. Ele elaborează asupra modului în care sufletul (atman) poate fi unit cu adevărul ultim (Brahman), prin contemplare şi mediere, precum şi doctrina Karma – efectele cumulative ale acţiunilor unei persoane.

Puranele  conţin o naraţiune completă a istoriei Universului de la creare la distrugere, genealogiile de regi, eroi şi semizei, şi descrieri ale cosmologiei hinduse şi geografie. Există 17 sau 18 Purane canonic, împărţite în trei categorii, fiecare numită după o zeitate: Brahma, Vishnu si Shiva.Ascultaţi

 • Budism: Tripitaka

Tripitaka este prima colectie de invataturi budiste si singurul text recunoscut ca fiind canonic de budiştii Theravada.Tripitaka înseamnă „trei coşuri”, de la modul în care a fost iniţial înregistrat: textul a fost scris pe frunze lungi, înguste, care au fost cusute la margini apoi grupate în mănunchiuri şi depozitate în trei coşuri. Este o vasta colectie de scrieri, care cuprinde acum până la 50 volume.

Budismul Mahayana venerează Tripitaka ca un text sacru, dar adaugă la aceasta Sutra, care reflectă distinct concepte Mahayana. Cele mai multe dintre Sutra Mahayana, în număr de peste două mii, au fost scrise între 200 î.Hr. şi 200 d. Hr., perioada în care budismul Mahayana s-a dezvoltat.
 
Cartea Tibetană a Morţii este textul tibetan, care este cel mai bine cunoscut în Occident. Scrisă de un călugăr tibetan, Cartea Morţilor descrie în detaliu etapele de deces din punct de vedere tibetan. Acesta cronici relateaza experienţele şi oportunităţile religioase pe care o persoană le întâlneşte în diferite etape: în timp ce e pe moarte, în momentul morţii, în intervalul de 49 de zile între moarte şi renaştere, şi la renaştere

 • Creștinism: Biblia
 • Islam: Coran

Persoane intervievate

Rabbi Eli Brackman, Casa Chabad, Oxford
Vidyasuri, Centrul Budist, Birmingham, Ordinul budist apusean
Shaykh Ibrahim Mogra, Consiliul mahomedan al Marii Britanii
Shaunaka Rishsi Das, director al Centrului pentru studii hinduse, Oxford
Jenny Brown, pastor adjunct al Bisericii „All Souls“, Londra 

Cine este Dumnezeu?
BUDISM:
Nu există nici un Dumnezeu care a creat lumea. Nu exista nici un Dumnezeu omniscient și omnipotent. Persoana pe care o veneram noi budistii este Buda.
IUDAISM:
Noi credem într-un singur Dumnezeu, creatorul lumii, acesta nu se manifesta intr-o forma fizica, nu exista nici un intermediar între noi și Dumnezeu, între noi și Dumnezeu exista o relatie directă.
ISALAMISM:
Noi credem ca Dumnezeu este dincolo de cuvinte, noi nu putem descrie in cuvinte cine este El sau cum arata El.
HINDUISM: 
Dumnezeu este nelimitat și se poate manifesta in forme nelimitate, are nume, atribute și caracteristici nelimitate: Krisna adică “persoana atotatragatoare” cu parul negru, frumos si cantand la flaut, Rama, Lordul Ramjandra sau Visnu sunt manifestari diferite alea aceleasi persone
CRESTINISM:
Există un singur Dumnezeu, iubitor, milos, credncios, personal si relațional, se implica in viata noastra, doreste sa fie cunoscut, să dezvolte o relație cu noi.

Care este scopul vieții?
HINDUISM:
Dezvoltarea constiintei unui hindus se realizeaza pe parcursul mai multor vieti. Hindusul Invata deosebirea dintre materie si spirit si investeste energie in partea spirituală prin controlarea simturilor si a dorintelor, ajustarea dorintelor si convertirea aspiratiilor materiale in aspiratii spirituale. Nu trebuie să faci totul într-o singură viață pentru că uneori este foarte dificil.
IUDAISM:
In iudaism există doua parti:  Credința iudaică și respectarea obiceiurilor iudaice. Credinta joaca un rol important dar respectarea traditiei iudaice este si mai importanta iar aceasta duce la dezvoltarea si cizelarea personalitatii umane si transformarea lumii intr-un loc mai bun.
BUDISM:
Toti avem capacitatea pentru iluminare și acesta este telul supream al vietii spiritual pentru un budist. Iluminarea este o experienta imposibil de redat in cuvinte, este o stare de compasiune si intelepciune desavarsita, energie si creativitate nelimitata.
CREȘTINISM:
Creștinismul se refera mai de grabă la ceea ce Dumnezeu face in mine, scopul Lui pentru mine si anume de a ma readuce la starea initiala care a intentionat-o cu mine, adica la statutul de persoana creata dupa chipul lui Dumnezeu, menita sa traiasca in relatie cu El si sa reflecte ceva din caracterul Lui. Responsabilitatea si scopul meu ca si crestin este sa il iubesc pe Dumnezeu si sa am parte de o relatie cu El.
ISLAMISM:
Țelul suprem al unui musulman este să-L slujeasca pe Dumnezeu prin inchinare si prin slujirea semenilor sai, astfel va fi rasplatit cu intrarea in rai, unde isi va petrece viata vesnica.

Ce se intampla cand murim?
HINDUISM
Nu se întâmplă nimic când murim, pentru că noi nu murim. Moartea nu exista pentru Hinduism decat fizic, este ca si cand ti-ai schimba camasa. In timpul mortii, incapacaitatea de a ne misca nu exclude capacitatea de constientizare, atunci fie trecem intr-un alt trup, fie mergem in lumea spiritual.
CRESTINISM
Ca si crestini credem ca avem o singura viata, nu ne mai intoarcem si atitudinea fata de Dumnezeu in aceasta viata va determina ce ni se intampla dupa moarte. Cei care nu au o relatie cu Dumezeu in aceasta viata, vor trai separare vesnica de Dumnezeu, numita in biblie iad iar cei care au o relatie cu Dumnezeu in aceasat viata, vor trai in comuniune eterna cu Dumnezeu.
ISALAMISM
Islamul ne invata ca aceasta viata este temporarara. Cand iti vine randul mori si treci in lumea de dincolo. Acolo fiecare individ va fi judecat dupa faptele lui. Daca Dumnezeu va fi multumit de faptele lui il va rasplati cu intrarea in rai, iar pe ceilatai ii va pedepsi in focul iadului.
BUDISM
Budismul propovaduieste renasterea. La moarte exista o continuitate a constiintei intr-o viata viitoare. Pentru budisti omul nu are suflet, nu exista nici o entitate fixa ce trece intr-o viata viitoare. Exista doar o continuitate limitata a conștiinței
IUDAISM
Daca o persoana duce o viata morala, va fi recompensata cu viata de apoi. Iadul este o cale de purificare a unei personae, pentru ca aceasta sa poata merge in rai. Raiul este lumea spirituala unde sufletele fiinteaza in absenta trupului.
constiintei.

Cum ma pot apropia de Dumnezeu?
IUDAISM
Traind in bunatate si cinste in lumea aceasta, suntem rasplatiti in lumea viitoare cu viata vesnica impreună cu Dumnezeu.
HINDUISM
Calatoria noastra spre viata e menita sa restabileasca relatia cu Dumnezeu. Noi nu suntem nici corpul nostru, nici mintea noastra ci ceva mult mai profund.
BUDISM
Noi toti avem capacitatea ca finite umane de a atinge iluminarea. Toti putem experimenta niveluiri mai inalte de bunatate, dragoste, compasiune, intelepciune.
ISLAMISM
Urmezi in totalitate poruncile lui Dumnezeu, te abtii de la ce ester au si te bazezi pe mila Lui.
CRESTINISM
Asa cum suntem noi nu putem sa ne apropiem de Dumnezeu. Prin greselie si revolta noastra impotriva lui Dumnezeu, ne-am separate de Dumnezeu si nu putem face drumul inapoi. Dumnezeu s-a apropiat de noi, a luat initiative pentru a restaura relatia noastra cu El.

Cum ma pot alatura religiei tale?
HINDUISM
Pentru a te implica in hinduism trebuie pentru inceput sa accepti practicile spirituale ale hindusilor, sa studiezi scripturile, sa inveti filosofia, sa mergi la templu, sa ai un mic altar la tine in casa, sa devi vegetarian si te inchini unei zeitati Krisna sau Ram.
BUDISM
Nu poti porni pe calea spre iluminare doar citind despre budism, trebuie sa-l pui in practica si aceasta inseamna sa incepi sa te schimbi conform invataturilor lui Buda, sa cauti sa devi mai amabil, mail lucid, mai generos, mai transparent.
IUDAISM
Procesul convertirii la iudaism consta in 4 etape. Prima:Accepta legea, a doua: Daca e brabat trebuie sa accepte circumcizia. A treia: Trebuie sa se scufunde intr-un bazin ritualic numit Mikvah. A patra: In perioada templului, acum 2000 de ani aducea jertfa
CRESTINISM
A deveni crestin nu inseamna a te alatura unei religii ci a intra intr-o relatie cu Dumnezeu. Aceasta incepe prin descoperirea si cunoasterea lui Isus Cristos, acceptarea Lui si increderea in adevarul afirmatiilor Sale.
ISALAMISM
Sa practice rugaciunea de 5 ori pe zii, milostenia, postul, pelerinajele, sa-si declare credinta intr-un singur Dumnezeu si sa afirme ca Mahomed este profetul Sau ceea ce noi numim “Sahada”

Rezumat

  Iudaism Hinduism Budism Islamism Creștinism
Cine este întemeietorul? Moise   Buda Mahomed Isus
Care este cartea sfântă? Vechiul Testament Vedas Tripitaka Coran Biblia
Cine este Dumnezeu? Există un singur Dumnezeu, nevazut, creatorul lumii Dumnezeu se manifesta in forme nelimitate: Krișna,  Rama, Vișnu Nu exista Dumnezeu. Persoana venerata este Buda Dumnezeu e dincolo de cuvinteAlah Există un singur Dumnezeu, iubitor, milos, credncios, relațional
Care este scopul vieții? Dezvoltarea  personalitatii umane si transformarea lumii intr-un loc mai bun Dezvoltarea constiintei pe parcursul mai multor vieti Iluminarea Sa slujeasca pe Dumnezeu prin inchinare Glorificarea lui Dumnezeu si extinderea granitelor Imparatiei Lui
Ce se întâmplă când murim? Iadul este o cale de purificare pentru a merge in Rai unde sufletele fiinteaza in absenta trupului. fie trecem intr-un alt trup, fie mergem in lumea spirituala o continuitate limitata a conștiinței Daca Dumnezeu va fi multumit de faptele lui il va rasplati cu intrarea in rai Cei care nu au o relatie cu Dumezeu in aceasta viata, vor trai separare vesnica de Dumnezeu
Cum mă pot apropia de Dumnezeu? Traind in bunatate si cinste in lumea aceasta Dezvoltarea conștiinței Iluminare Urmezi in totalitate poruncile lui Dumnezeu Dumnezeu s-a apropiat de noi, a luat initiative pentru a restaura relatia noastra cu El prin Isus
Cum mă pot alătura religiei tale? Accepta legea, accepte circumcizia. se scufunde intr-un bazin ritualic numit Mikvah Incepi sa accepti practicile spirituale ale hindusilor incepi sa te schimbi conform invataturilor lui Buda “Sahada” si practicile musulmane Intri intr-o relatie cu Dumnezeu prin descoperirea si cunoasterea lui Isus Cristos

II.            Cum poți verifica adevărurile spirituale?

Există trei realități pe care nici un om rațional indiferent de tara sau religie, nu le poate nega:
Arhitectura universului
Istoria
– Complexitatea ființei
umane
Pornind de la aceste realitati vom adduce dovezi in sprijinul adevarurilor de baza proclamat de crestini

 1. Etica: constiinta binelui si raului
 2. Complexitatea universului, ordinea lui si caracterul de sistem
  (marturii ale oamenilor de stiinta)
 3. Legea cauzalitatii
 4. Legea a doua a termodinamicii  (entropia)
 5. Corpul uman – celula
 6. Planeta vizitata
 7. Vieti transformate

b.    Dovezi că Biblia este adevărată

 1. Istoriografie
 2. Istorie
 3. Arheologie
 4. Literara
 5. Credibilitatea autorilor
 6. Impactul asupra oamenilor de-a lungul secolelor

c.    Dovezi că Isus este Dumnezeu

                  i.    Scripturile
                ii.    Lucrarile
               iii.    Marturia Tatalui
               iv.    Marturia lui Ioan
              v.    Invierea

d.   
Dovezile învierii lui Isus
Declarații scrise:
Ucenicii lui Isus au scris despre “ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre” (1 Ioan 1)
Istorici din primul secol: Josephus, a scris despre moartea pe cruce şi învierea lui Isus; Tacitus, a scris despre originile crestinismului – moartea lui Isus şi prigonirea primilor creştini
Părinţii bisericeşti au scris despre moartea şi învierea lui Isus Hristos
Dovezi complementare:
– biserica
– apostolii
– vieti transformate

f.    Viața după moarte și judecata de apoi
– invierea lui isus
– dreptatea lui Dumnezeu cere judecata

Odata dovedite cele de mai sus putem crede si primi Cuvantul lui  lui Isus: „Ëu sunt Calea, Adevarul si Viata, nimeni nu vine la Tatal decat prin mine”