Monthly Archives: January 2012

Meditatie la trecerea anilor

Terecerea la un an nou este moment potrivit pentru evaluare. Guvernele țărilor și companiile își evaluează bugetul realizat pentru anul care a trecut și votează bugetul pentru anul viitor.

Luna aceasta statele din uniunea europeana au semnat un acord prin care promit reducerea semnificativa a deficitului bugetar pentru anul 2012.

Oamenii de asemenea iau tot felul de hotărâri în această perioadă (să cheltuiască banii cu înțelepciune, să petreacă mai mult timp cu familia, să mănânce mai sănătos, să facă sport mai mult, să scadă în greutate, să se roage mai mult, să citească Biblia mai mult, să participe mai activ la întâlnirile Bisericii, să ajute mai mult pe cei săraci, etc…. Toate aceste obiective sunt bune.

Atât statele cât și organizațiile și oamenii, când anul trce evaluează aceste obiective și deseori observă că au eșuat.

Personal fac acest lucru din anul 2005, la început de an îmi stabilesc obiective SMART care să poată fi evaluate și de fiecare dată la finalul anului îmi fac autoevaluarea și obțin o notă mai mică decât nota de trecere.

În spatele acțiunilor noastre a obiectivelor realizate sau nerealizate stau motivațiile, iar motivațiile corecte sau incorecte izvorăsc din caracterul nostru.

„Nu este niciun pom bun care să facă rod rău, şi niciun pom rău care să facă rod bun. Căci orice pom se cunoaşte după rodul lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura.” (Luca 6:43-45)

Primul lucru care ar trebui să ne întrebăm este dacă suntem motivați, dacă ne trezim dimineața cu poftă de viață, bucuroși că începe o nouă zi.

Mulți dintre noi au îmbrățișat o filosofie de viață descrisă prin cuvintele:

–       cârcotaș sau frustrat: tot ce ni se întâmplă este rău și este din cauza guvernului, a sistemului sanitar, a profesorilor severi, a colegilor și a șefului neînțelegător, a familiei și a părinților care nu mă mai iubesc.

–       Supraviețuitor, stresat, îngrijorarat: singura noastră preocupare este să supraviețuim de la un salariu la altul, să ne plătim facturile și ratele la bancă

–       fatalist: am renunțat de mult să mai dăm vina pe cineva, știm că nu avem nici o șansă să ne mai platim ratele și datoriile ne vor duce la faliment, ne resemnăm și recităm alături de ciobanul moldovean, când a fost anunțat de către Miorița lui despre complotul colegilor care vroiau să îl omoare și să îl jefuiască: „Oiță bârsană,/De ești năzdrăvană/Și de-a fi să mor/În câmp de mohor,/Să spui lui vrâncean/Și lui ungurean/Ca să mă îngroape/Aice, pe-aproape,/În strunga de oi,/Să fiu tot cu voi;”

Dacă nu mai există în noi motivație, dacă nu mai avem  poftă de viață și ne trezim dimineața îngroziți de ce o să ni se mai întâmple astăzi, putrem  să ne întoarcem spre Creatorul nostru să îl întrebăm simplu de ce ne-a creat? El este cel ce poate să redea sensul și semnificația vieții noastre.

Isus nu ne-a chemat la supraviețuire ci la viață din belșug.

„Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” (Ioan 10:10).

El nu vrea să fim fântâni uscate ci „râuri de apă vie”.

Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie (Ioan 7:38)

Dar dacă suntem motivați și avem poftă de viață, așa cum mulți dintre noi sunt, este un al doilea lucru care ar trebui să ne întrebăm atunci când luăm hotărâri pentru noul an: Sunt motivațiile noastre bune?

Motivaţiile care stau în spatele obiectivelor a hotărârilor și acțiunilor  multor oameni plini de viaţă sunt:

Hedonismul: scopul vieții este plăcerea, ei se trezesc dimineața și se întreabă cum se vor distra astăzi, la începutul anului își planifcă concedii extravagante și muncesc din greu ca să le poată realiza.

Consumerismul: scopul vieții este achziția de bunuri și servicii. Ei fac rată la bancă ca să poată să își cumpere un telefon mobil de calitate, merg în supermarket și cumpără tot ce le poftesc ochii și le apucă mâna.

Confortul: scopul vieții este asigurarea unui confort exagerat: mașină de lux, vilă de lux etc…

Setea de putere: scopul vieții este să stăpânească peste semenii lor și să poată da porunci

De ce vor statele lumii să reducă deficitul bugetar?
De ce vor companiile să își crească cota de piață și să își maximizeze profiturile?
De ce vor oamenii își reducă cheltuielile și să își creacă veniturile?
De ce vor creștinii să citească mai mult Biblia?
De ce vor oamenii să ajute pe alții?

Dumnezeu, ne-a creat ca să îl glorificăm pe El și să extindem granițele Împărăției Sale. Orice abatere de la acest plan nu poate duce decât la eșec, mai devreme sau mai târziu.

„În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale, ca să slujim de laudă slavei Sale (Efeseni 1:11-14)

Pentru că mulți ani la rând am eșuat în împlinirea obiectivelor, anul acesta m-am rugat lui Dumnezeu pentru o schimbare.

Am fost provocat recent de scrisoarea lui Isus către Biserica din Efes și de întrebarea pe care Mihai a pus-o atunci când a predicat de aici:

”Dacă Isus ar evalua Biserica Emanuel și ne-ar scrie o scrisoare, cum ar arăta aceasta?”

Mi-am pus această întrebare în dreptul meu „Dacă Isus m-ar evalua pe mine și mi-ar scrie o scriosare cum ar arăta aceasta?”

Am fost provocat de predica de pe munte spre finalul căreia Hristos ne fixează standardul: „Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit” (Matei 6:48)

El nu ne cere nici mai mult nici mai puțin decât perfecțiunea. El nu ne compară cu faretele de lângă noi, nici cu cel mai sfânt om de pe planetă ci cu Tatăl nostru din ceruri care este Perfect.

Am gasit în scriptură că nu este vorba despre mine și eforturile mele de a evolua sau a fi mai bun, acestea nu post să ducă decât la eșec, ci despre lucrarea Duhului Sfânt în mine.  Mi-am propus anul acesta să îmi evaluez viața privind la două aspecte importante:

Caracterul ca roadă a Duhului în mine

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor (Galateni 5:22)

Ținta:  Matei 6:48 Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

Lucrarea de slujire ca manifestare a darurilor Duhului Sfânt

„Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. (1 Corinteni 12:7-10)


Cum ar arata biserica Emanuel dacă fiecare din noi ar ști care este darul lui și ar lucra cu el?

–       vorbirea despre înţelepciune

–       vorbirea despre cunoştinţă

–       credinţa

–       darul tămăduirilor

–       puterea să facă minuni

–       prorocia

–       deosebirea duhurilor

–       felurite limbi

–       tălmăcirea limbilor

–       ajutorărilor

–       cârmuirilor

–       slujirii

–       îmbărbătării

–       dărniciei

–       milosteniei

–       conducerii

Tinta:

„Voi sunteți trupul lui Hristos, și fiecare, în parte mădularele lui

(1 Corinteni 12:27)

„desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos”  (Efeseni 4:12)
„să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.” (Efeseni 5:27)

Dacă Hristos ți-ar scrie o scrisoare de evaluare așa cum a scris celor șapte Biserici din Apocalipsa, ce ar spune El despre caracterul și lucrarea ta din anul 2011?

31 Decembrie 2011


Dacă Hristos ți-ar scrie o scrisoare de evaluare așa cum a scris Bisericii din Efes, ce ar spune El despre caracterul și lucrarea ta din anul 2011?

 

Caracter – roada Duhului (Galateni 5:22)

Dragostea                    ___________________________________________

Bucuria                         ___________________________________________

Pacea                          ___________________________________________

Îndelunga răbdare         ___________________________________________

Bunătatea                     ___________________________________________

Facerea de bine            ___________________________________________

Credincioşia                 ___________________________________________

Blândeţea                     ___________________________________________

Înfrânarea poftelor        ___________________________________________

 

Ținta: „Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.” (Matei 6:48)

 

Lucrare de slujire – manifestare a darurilor Duhului

„Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. (1 Corinteni 12:7-10)
Care sunt darurile pe care Hristos ți le-a dat?

___________________________________________________________
Cum ai lucrat cu darurile acestea pentru zidirea trupului lui Hristos în anul 2011?

___________________________________________________________

Tinta:
„Voi sunteți trupul lui Hristos, și fiecare, în parte mădularele lui”

(1 Corinteni 12:27)

„desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos”  (Efeseni 4:12)
„să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.” (Efeseni 5:27)