Marea trimitere

Spread the love

SCOP: Ascultătorii să conștientizeze importanța împlinirii marii trimiteri, și să propovăduiască Evanghelia acolo unde Dumnezeu i-a așezat.

Primii crestini laudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norord. Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau nemântuiți.
Acest lucru se poate spune despre biserica primara dar nu este adevarat pentru majoritatea Bisericilor contemporane.

Lumea în care trăim se confruntă cu câteva probleme serioase:
“Dar nu toți au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: “Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?”: Marginalizarea religiei si influenta institutilor religioase asupra societății
Biserica: „Apartin de Biserica Ortodoxa. Nu prea merg. Nu m-am spovedit din 48 de cand eram pioneer. Serviciul meu a fost de asa natura ca m-a indepartat de biserica.”
Biblie: “Este scrisa de Dumnezeu, e Sfanta Evanghelie, am citit-o pana la 15 ani, apoi nu am mai avut timp, imi mai trec privirile prin ea uneori.”
“Cred ca  are cateva adevaruri in ea, acum nu stiu in ce proportie e adevarata. Nu am citit-o niciodata ca nu am fost curios.”
“Cred ca este adevarata, o citeste sotia mea”
Materialismul
: Intreaga realitate poate fi redusa la ceea ce percepem cu ajutorul simțurilor (ochi, văz, auz, miros, pipăit)
“Cred in ce poate fi demonstrat. Nu cred intr-o entitate invizibila care are grija de noi si a creat totul. Nu există Dumnezeu”
Relativismul
: Adevarul este orice putem sa ii determinam pe colegii nostri (comunitatea noastra) sa accepte. Daca ii putem convinge sa ne creada, atunci- asemnea “marilor poeti” Moise, Isus, Platon, Freud – povestea noastra e la fel de adevarata ca oricare alta poveste.
Tradiționalism: Tradiția este credința vie a celor ce au trait. Tradiționalismul este credința moartă a celor ce trăiesc, adoptarea formelor fără fond.
“Cei care nu sunt de aceeai religie cu noi (ortodoxa), nu fac bine pentru ca nu asculta de preoti care sunt urmasii apostolilor si nu se inchina la cruce si la Maica Domnului. In celelalte biserici sunt erezii si Biblia este modificata, nu este cea ortodoxa”

Secularismul

In această lume noi suntem trimiși ca împuterniciți ai lui Hristos să facem ucenici
“Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: „Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!” 
 “Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Matei 28: 19-20)

Misiunea Bisericii stabilită de Hristos Însuși este să meargă în lume (Matei 28.19) şi să facă ucenici (Matei 28.19) conducându‑i pe oameni la credinţa în Hristos (Matei 28.19) prin lucrarea tuturor membrilor din biserică ce au daruri spirituale (Efeseni 4.11‑16) spre slava lui Dumnezeu (1 Corinteni 10.31).
Pentru a implini aceasta Misiune noi trebuie sa avem sau sa cerem de la Dumnezue o viziune in acord cu darurile noastre si potrivita pentru contextual in care Dumnezeu ne-a asezat.

Viziunea lui Avraam: Un neam mare și puternic în care vor fi binecuvantate toate familiile pământului (Geneza 18:18)
Viziunea lui Moise: Eliberarea poporului Israel din robia Egipteană și intrarea în Canaan, țara unde curge lapte și miere (Exod 3:17)
Viziunea lui David: O casă și o Împărăție care va domni veșnic (2 Samuel 7:16)
Viziunea lui Neemia: Ierusalimul rezidit (Neemia 2:5)
Viziunea lui Isus: Împărăția lui Dumnezeu coborâtă în lumea noastră printre cei ce sunt gata să accepte voia Lui Dumnezeu cu orice preț. (Marcu 9:1)
Viziunea lui Pavel: Să vestească Evanghelia neamurilor (Faptele Apostolilor 9:15)
Viziunea Bisericii Creștine Emanuel Galați: O comunitate de credincioși maturi în Hristos cu impact în societate

Viziunea este dată de Dumnezeu, unei personae sau unui grup de persoane care studiază Cuvântul lui Dumnezeu, se roagă și sunt gata să accepte voia Lui Dumnezeu cu orice preț.

Pentru a duce la implinire viziunea pe care Dumnezue ne-o da trebuie sa folosim meteode de evenghelizare relevante

“Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? “

Dezvoltam relații cu cei necredinciosi
Am identificat peste 70 de persoane cu care ma intalnesc frecvent,  si schimb cateva vorbe, impresii atunci cand ma intalnesc, fara a pune la calcu intalnirile ocazionale. Dintre acestia jumatat nu sunt mantuiti.

“Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă.

Marturisim prin viata naostra

“Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.” (Matei 5:14-16)

Mijlocim

“Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii” (1 Timotei 2:1)

Mărturisim pe Hrsitos ori de câte ori avem ocazia

De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. (Matei 10:32-33)

Identificam nevoile reale ale oamenilor

Care sunt nevoile oamenilor la care Biserica poate să răspundă?

Există nevoi legitime ale oamenilor care pot fi implinite atunci când ei vin la Hristos. Unii au nevoie de hrană, alții de vindecare, altii de compasiune, dar cu toții au nevoie de iertare de păcate și împăcare cu Dumnezeu.

Credința se vede din faptele ei. “Dacă un frate sau o soră, sunt goi și lipsiți, de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice “Duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-va” fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?” (Iacov 2:15,16)

Vorbim pe limba lor

Isus a vorbit despre: apă, vin, pâine, sare, lumină, oi, păstori, sămânță, sămănători, pământ, bani, case, datorii, cămilă, ac, viţă, mlădiţă, vier, grâu

Prezentăm clar costul uceniciei

Evanghelizarea s-a transformat într-un fel de manipulare a maselor. Ucenicia se vinde pe 2 bani și cei ce o cumpără așa ieftin renunță la ea imediat ce apar greutățile. Dacă spui rugăciunea păcătosului și ai fost sincer când   L-ai rugat pe Isus să vină în viaţa ta, atunci din acea clipă El este în viaţa ta. Ai de acum o relaţie personală cu Dumnezeu!
Care este costul real al uceniciei?
Tânărului bogat, Isus îi cere să vândă tot ce are, să dea la săraci și va avea o comoară în cer. (Matei 19:22).

Șeful vămii din Ierihon, Zacheu, pune la bătaie jumătate din avuția lui pentru săraci, iar celor pe care i-a năpăstuit până atunci, promite să le dea înapoi împătrit. După calculele mele, e posibil să fi rămas dator. (Luca 19:8)

Ucenicii, au lăsat totul și l-au urmat pe Isus.

Isus prezintă clar costul uceniciei “Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.” (Luca 9:23)

 Cu toate acestea costul este mic in raport cu castigul. Miza este mare: Viata vesnica, mantuirea, rasplatire, cununa

Suntem prezenti acolo unde oamenii sunt prezenți

Unde au mărturisit apostolii și primii ucenici? In sinagoga, in templu, in casele oamenilor, la fantana din Samaria, în fața Soborului, in timp ce calatoareau, lângă un râu unde era un loc de rugăciune, în școala unuia numit Tiran, în sălile de judecată în fața dregătorilor și a împăraților.
Unde ar trebui să mărturisească astăzi Biserica pe Hristos urmând exemplul ucenicilor? În orice loc (scoli, licee, universități, intreprinderi, locuri publice, radio, televiziune, internet)  în care oamenii se adună și pot să asculte Evanghelia.

Dar pentru a mărturisi Evanghelia in aceste locuri trebuie să facem din scoala noastra, din serviciul nostru din casa noastra, altarul preotiei noastre.

“Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos.

Cand vom face aceste lucruri se va putea spune despre Biserca noastra ca „ei laudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norord. Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau nemântuiți”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *