Evanghelizare prin internet si multimedia

Spread the love

I.              Procesul comunicării

Vă invit să urmăriţi filmul, şi să răspundeţi la întrebarea: De ce a cumpărat omul “răzătoarea super răzătoarea”?

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=7dSC7v6-zkY]

 Procesul comunicarii

Exemplificări la procesul comunicării

Mesaj codificat: Isus te iubește și are un plan minunat pentru viața ta!
Mediu de transmitere
: viu grai
Receptor: un coleg, un vecin, un prieten
Zgomotul care distorsionează mesajul
: lipsa educației religioase, concepţii greşite despre
Mesaj decodificat: Omul acesta e sectar! O fi pocăit sau Martor a lui Iehova?
Răspuns: Din ce sectă faci parte?

Exemplul lui Isus, Marele comunicator:
Mesajul codificat: ”Dă-mi să beau!”
Mediul de transmitere: viu grai
Zgomotul: tradiţia, cultura care promova discriminarea  Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii.”
Mesaj decodificat: Omul acesta e diferit de ceilalţi!
Răspuns, feedback: „Cum Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană?”
Răspunsul femeii: dacă nu ar fi existat zgomotul, femeia I-ar fi întins un pahar cu apă.

Isus continuă dialogul pornind de la mesajul decodificat așa cum l-a perceput femeia.
Mesajul codificat
: Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: „Dă-Mi să beau!”, tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie.”
Zgomotul care distorsionează mesajul: femeia era preocupată de lumea materială, de elementele materiale care compun viața, ea nu a înţeles expresiile „darul lui Dumnezeu”,
apă vie”
Mesajul decodificat:
Omul acesta are o părere prea înaltă despre El Însuși, pretinde că are puteri miraculoase.
Răspunsul femeii  „Doamne”, I-a zis femeia, „n-ai cu ce să scoţi apă, şi fântâna este adâncă; de unde ai putea să ai, dar, această apă vie? Eşti Tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta şi a băut din ea el însuşi şi feciorii lui şi vitele lui?”

Isus continuă dialogul pronind din nou de la mesajul decodificat așa cum l-a perceput femeia, pornește din nou de la o realitatea din lumea materială.
Mesajul codificat:
„Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i  va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.”
Zgomotul de fond: femeia era preocupată de lumea materială, de elementele materiale care compun viața, ea nu a auzit expresia
viață veșnică”
Mesajul decodificat
: Omul acesta insistă că are puteri miraculoase, ia să-L pun la încercare!
Răspunsul femeii:
„Doamne”, I-a zis femeia, „dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete şi să nu mai vin până aici să scot.”

Isus continuă dialogul pronind din nou de la mesajul decodificat așa cum l-a perceput femeia, pornește din nou de la o realitate din lumea materială
Mesajul codificat
: „Du-te”, i-a zis Isus, „de cheamă pe bărbatul tău şi vino aici!”.
Zgomotul de fond:  complexele izvorâte din statutul pe care îl avea
Mesajul decodificat:
“M-a prins!  Oare are puteri miraculoase?
Răspunsul femeii: 
„Nu am bărbat!

Isus continuă dialogul pronind din nou de la mesajul decodificat așa cum l-a perceput femeia, îi descoperă problema vieţii ei.
Mesaj codificat:
„Bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că cinci bărbaţi ai avut; şi acela pe care-l ai acum nu-ţi este bărbat. Aici ai spus adevărul.”
Zgomotul de fond: cunoştinţele ei despre religie: proorocii pot să cunoăscă trecutul și viitorul unui om
; conflictul dintre iudei şi samariteni privind locul de închinare.
Răspunsul femeii
: “Văd că eşti prooroc” Unde trebuie să ne închinăm?

Isus continuă discuţia pornind de la mesajul decodificat
Mesaj codifcat
: vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.
Zgomotul de fond devine favorabil: cunoştinţele din Scriptură pe care le avea femeia despre venirea lui Mesia
Mesaj decodificat
: Ştiu ca are să vina Mesia

Isus continuă discuţia pornind de la mesajul decodificat şi atinge scopul final al discuţiei
Mesaj codificat: “Eu, Cel care vorbesc cu tine sunt Acela!”
Zgomotul de fond:
aproape că dispare
Răspunsul femeii: ”
Atunci femeia şi-a lăsat găleata, s-a dus în cetate şi a zis oamenilor: „Veniţi de vedeţi un Om care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva este Acesta Hristosul?””

II.           Etapele comunicării

Încărcați, ochiți, foc”

Etapele comunicarii 

III.          Mijloace de comunicare

 3

 4

 

IV.         Influenţa audio-vizual

Fie că e vorba de informație audio sau vizuală, aceasta “călătorește” cu noi pretutindeni. Se agață de creierul nostru și de cele mai multe ori nu intră pe o ureche și iese pe cealaltă, ci rămâne acolo!


Exemplificare – influenţa audio vizuală

Reclama text

Honda CIVIC
Motorizare 200CP@8000rpm
Performanţe (0-100km/h) / 6,6sec
Consum mediu (l/100km) / 9.1

Reclamă prin imagine

51

Reclamă prin audio video

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=igGuMfFGuj0]

V.          Media versus Multimedia

Media se referă,  în general, la diversele canale de comunicare, cum ar fi:

 • televiziunea
 • radioul
 • ziarele

Multimedia se referă la sisteme care suportă folosirea interactivă a unor combinații de:

 • text
 • audio
 • imagini
 • animaţie
 • video

VI.         Internet  vs. Roma antică 

Viziunea îndrăzneață a Romei antice de a construi drumuri, poduri, viaducte a dus la crearea unei rețele uriașe în întreg imperiul. Primii creștini au fost dintre cei care au “beneficiat” de avantajele acesteia, răspândind astfel, mai ușor, mesajul lui Isus Hristos în lume.

6
Harta Imperiul Roman în secolul IV

7

Harta internetului din secolul XXI

“The Internet is becoming the town square for the global village of tomorrow. “ Bill Gates

Internetul și multimedia pot fi un instrument folositor, relevant și influent pentru Biserica din zilele noastre, cu ajutorul cărora să își îndeplinească mandatul de a face ucenici învățându-i pe oameni să păzească tot ce ne-a poruncit Hristos.

VII.       Răspândirea internetului 

89

101

VIII.     Calasamente WEB

11

12

IX.         WEB 2.0 – Tendinţe de schimbare în utilizarea World Wide Web

Web 2.0 descrie schimbările din tehnologia web-ului şi a web design-ului care permit creşterea creativitătii, a partajării informaţiilor, colaborării și funcţionalităţii web-ului
Web 2.0 a condus la crearea comunităţilor virtuale şi a  serviciilor de web cum ar fi:

Web 2.0   a transformat internetul într-o platformă pe care se dezvoltă programe. Ex. iGoogle, Google add words, Google add sense, http://amazon.com

X.          Prezentare www.ecrestin.ro

1.   Grupuri de discuţii

 13

Tematica articolelor

 • Dumnezeu
 • Viaţă
 • Relaţii
 •  Identitate
 • Dependenţa
 • Presiune de grup
 • Politică
 • Carieră
 • Actualităţi
 • Diverse

Modul de prezentare

 • Aspectul vizual al articolului  primul lucru care te va convinge să te oprești pe el; o imagine sugestivă, ar fi potrivită.
 • Titlul articolelor – al doilea lucru care îl face pe un om să citească un articol este titlul
 • Introducerea articolelor    este ceea ce vezi sub titlul atractiv. Oare ce vrea să zică titlul asta?
 • Conținutul articolelor – trebuie să aibă de a face cu frământările și interesele oamenilor. O varietate tematică va duce la o masă mai mare de persoane
 • Lungimea articolelor – trebuie bine gândită, oamenii nu au răbdare să citească lungi demonstrații și argumentări, cel puțin nu pe internet.
 • Structura articolelor – nu trebuie să ofere și soluțiile, cel mai bine este ca soluția să rămână în aer și să stârnească discuții; este de preferat ca participanţii să găsească soluţia şi moderatorul doar să o puncteze mai bine spre sfârşitul discuţiilor
 • Varietatea căilor de comunicare text,  audio,  imagini, animație, video

Mă întreb cum ar fi reacționat femeia samariteancă dacă Isus i-ar fi spus de la început, Eu sunt Hristosul!”?
La fel cum reac
ționează majoritatea oamenilor atunci când le prezentăm cele patru legi spirituale:

 1. Dumnezeu te iubeşte şi are un plan minunat cu viaţa ta.
 2. Noi toţi păcătuim şi păcatele noastre ne despart de Dumnezeu.
 3. Iisus Hristos este singura soluţie.
 4. Fiecare dintre noi trebuie să ia decizia de a-L primi personal pe Iisus Hristos ca Domn şi Mântuitor.

Spre surprinderea noastră Isus a vorbit despre: apă, vin, pâine, sare, lumină, oi, păstori, sămânță, sămănători, pământ, bani, case, datorii, cămilă, ac, viţă, mlădiţă, vier, grâu

Rolul moderatorului

 • propune periodic articole (text,  audio,  imagini, animație, video)
 • articolele sunt acceptate de către coordonator grup de discuţii şi făcute publice
 • urmăreşte periodic comentariile şi intervine ori de câte ori este cazul
 • răspunde la e-mail atunci când este abordat direct de către  vizitatori

 2.   Cursuri on line

14
Tematica cursurilor on line

Aplogetică
Esti sigur?    
Curs publicat cu acordul: Liga Bibliei – România ; Autor: Petru Popovici

Dogmatică
Adevăruri fundamentale
Autor Pastor Mihai Dumitraşcu; Biserica Creştină Emanuel Galaţi

Biblică
Epistola lui Pavel către Romani
Curs publicat cu acordul: E.B.E. – România; Autor: Paul A Pomerville
Evanghelia dup
ă Ioan
Curs publicat cu acordul: Fundaţia Istoria Binecuvântării; Autor: Filip Fărăgău

Practică

Război spiritual
Autor:
Dana Ariton

Cursuri în curs de realizare:

Drumul spre libertate financiară (Practică, Crown Ministry)
Dovezi ale existenței lui Dumnezeu (Apologetică, EBE – România)
Biblia este adevărată (Apologetică, EBE – România)

Rolul coordonatorului de curs

 • contactează studenții noi și se asigură că au primit e-mail de bun venit și au înțeles instrucțiunile de utilizare a cursului
 • oferă feedback la răspunsurile studenţilor
 • răspunde la întrebările studenților
 • trimite certificat de absolvire celor ce finalizează cursul

Cursuri interactive pentru copii

Ecrestin Junior  se va adresa copiilor clasele II-IV, care doresc să se joace și în același timp să învețe Biblia. Va fi disponibil în varianta on line, gratuită și varianta pe CD

16
 
Am început cu Creația, – Șotronul cu Angel, scenariul scris de Dana Ariton este împărțit în șapte lecții, fiecare lecție corespunde unei zile a creației. Lecțiile vor conține desene animate și jocuri interactive.

3.    Evenimente

 • Concerte organizate în colaborare cu biserici locale pentru evanghelizare și promovare www.ecrestin.ro
 • Conferinţe pe teme dezbătute în cadrul grupurilor de discuţii, în colaborare cu biserici locale şi cu moderatori;
 • Seminarii organizate în colaborare cu biserici locale, adresate în special studenţilor care termină cu succes un curs e-learning
 • Seminarii organizate în colaborare cu biserici locale și alte organizații, pentru a descrie posibiltățile de implicare
 4.     Cum puteți să vă implicați?
 • Moderator grup de discuții
 • Cordonator curs on line
 • Susţineți prin rugăciune proiectul
 • Invitați prieteni să participe la grupurile de discuţii
 • Invitați prieteni la cursuri e-learning
 • Invitați prieteni la evenimente
 • Distribuiți materiale de promovare a portalului
 • Echipa de producţie cursuri interactive pentru copii: scenarist, grafician, programator flash

Dacă doriţi să vă implicaţi, scrieţi un e-mail la adresa adi@ecrestin.ro

 

 

One thought on “Evanghelizare prin internet si multimedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *